Kjøttforedling skal sikre reindrifta

Tre generasjoner satser nytt for å sikre reindrifta på Røros.

Kjøttforedlingsbedriften Rørosrein

I lokalene til foredlingsbedriften Rørosrein er tre generasjoner samlet.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Det er ikke mange sørsamer i Rørosdistriktet, men noen av dem tør satse ekstra for framtida. Tre generasjoner av samme familie er med når kjøttforedlingsbedriften Rørosrein nå starter produksjonen.

– Jeg har fått en sjanse

Aina Haugom Nordfjell

Aina Haugom Nordfjell er det yngste familiemedlemmet som deltar i nysatsinga.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK
Eva Nordfjell, daglig leder av Rørosrein.

Eva Nordfjell, daglig leder av Rørosrein, mener kjøttforedlinga vil øke lønnsomheten i reindriftsnæringa.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

16 år gamle Aina Haugom Nordfjell er en av dem som skal jobbe i det nye anlegget. På sikt kan den unge jenta også få ansvar for både en reinflokk og en bedrift.

– Det er ikke så mange som har muligheten, så jeg syns jeg er heldig som kan. Jeg vil benytte meg av den sjansen jeg nå har, sier hun.

Hun er i gang med opplæring i kjøttskjæring, og det er Ainas mormor som er læremester. Hun har skåret kjøtt siden hun var småjente.

Tidligere foregikk skjæringa oftest ute i snøfonna, nå har de fått en splitter ny og vel tilrettelagt arbeidsplass.

Vil øke lønnsomheten

Reindriftsfamilien har investert i et eget foredlingsanlegg på Røros der fem personer kan partere og dele slakt samtidig.

Tidligere leverte de reinsdyra til et slakteri som også sto for foredling og videresalg av kjøttet. Nå vil familien gjøre jobben sjøl og dermed hente mer arbeid og dermed også mer inntekt fra reinsflokken sin.

Kjøttskjæring hos Rørosrein

Nå vil familien Nordfjell sjøl foredle og selge sitt eget reinskjøtt som tidligere ble gjort av slakteriet.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

– Vil gi ringvirkninger

Kommunens næringssjef er imponert og svært fornøyd. Han er ikke i tvil om at bedriften vil ha livets rett og peker på at lokal mat vil være en viktig del innen reiseliv i tida framover.

– Det vil bli arbeidsplasser i bedriften her, i tillegg vil det gi ringvirkninger, sier Kjetil Reinskou, næringssjef Røros kommune.

– Dette er jo eksempel på en virkelig ekte genuin ting som vi kan vise fram, sier han.

Mange hensyn å ta


Sørsamene tilhører en eldgammel kultur som er under press og det mange hensyn å ta når de skal møte framtida.

Daglig leder for Rørosrein, Eva Nordfjell, mener det nye foredlingsanlegget er en nødvendighet for at den sørsamiske reindrifta i Rørostraktene skal overleve. Nå blir kjøttskjæringa flyttet fra snøfonna inn på et rustfritt bord i et godkjent lokale.

– Vi skal både tilpasse oss det moderne samfunnet og samtidig ta vare på det som har vært før. Jeg kan ikke se at dette foredlingsanlegget er i strid med noe av det, sier hun.

Kjører rein på Røros.

Den sørsamiske familien mener det nye foredlingsanlegget er en nødvendighet for at den sørsamiske reindrifta i Rørostraktene skal overleve.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.