Brusak behandles i neste uke

Fylkesutvalget i Trøndelag skal behandle den omstridte saken om bru over Beitstadsundet på nytt kommende tirsdag. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen legger opp til en rask avklaring av om et kinesisk selskap skal vurderes på lik line med to andre tilbud. Brua skal stå ferdig høsten 2019.