Jubler etter vindkraft-nei

Naturvernforbundet er fornøyd med at Statkraft skrinlegger vindkraftplanene i Trøndelag. Miljøvernorganisasjonene fortviler.

Lars Haltbrekken

Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet er glad for at naturen på Trøndelagskysten slipper unnavindmøller.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Vi er svært glade for at at naturen på Fosen og i Snillfjord spares for de enorme naturinngrepene denne vindkraftsatsingen ville ført til, sier lederen av Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

Torsdag ble det kjent at Statkraft dropper planene om å bygge ut de planlagte vindkraftparkene på Fosen og i Snillfjord i Trøndelag. Årsaken er at med dagens priser på kraft- og elsertifikater ikke gjør prosjektet lønnsomt.

Naturvernforundet har lenge vært imot planene da de mener naturinngrepene i områdene vindmøllene kommer blir for store.

Vindmøller Bessakerfjellet

Det står allerede vindmøller på Bessakerfjellet, men nå dropper Statkraft planene om å bygge ut parker på Fosen og i Snillfjord.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

– Norske myndigheter må nå i langt større grad satse på energieffektivisering for å kutte ned på den fossile energibruken og redusere utslippene av klimagasser. Energimeldinga som regjeringen skal legge fram neste år må innebære en kraftig satsing på utfasing av fossil energi ved hjelp av energi som frigjøres gjennom enøk tiltak, sier Haltbrekken.

Skuffa miljøvernorganisasjoner

Zero, som jobber med å få til mer fornybar kraft, er skuffa over beslutninga til Statkraft. Samtidig peker de på at årsaken til at prosjektet ikke er lønnsomt er fordi politikerne har vært for opptatt med å bygge ut fornybar energi, og brukt for lite tid på sikre bruken av den.

– Det blir verken fornybarutbygging eller grønt skifte hvis ikke nye strømmen tas i bruk for å fase ut den fossile halvparten av Norges energibruk, sier Marius Holm, leder i miljøstiftelsen Zero.

Han får støtte av Bellona som mener planene i Trøndelag var et milepælsprosjekt i norsk vindkrafthistorie.

Også Bellona mener politikerne har sviktet i å skape markeder for den fornybare kraften.

– Det er nødvendig med en politisk del 2 som skaper markeder for denne kraften. Bare på den måten kan vi utløse verdiskapningspotensialet i den nye kraften, og også klimaeffekten, sier fagansvarlig for energi i Bellona, Runa Haug Khoury.