Jordras i Drivdalen

Oppsummert

Et jordras stenger E6 i Drivdalen i Oppdal.

 • Ett kjørefelt åpnet

  Det er nå mulig å ferdes på E6 i Drivdalen. Geotekniker skal følge med i området i natt, på grunn av risiko for nye skred.

  Rasstedet E6 Drivdalen
  Foto: Carl Bjurstedt
 • Skal gjøre vurderinger i fjellet

  En geolog fra Trondheim er på vei til rasstedet i helikopter. Jordraset skal ha startet høyt oppe i fjellsiden, og geologen skal gjøre undersøkelser i høyden for å finne ut om det er risiko for flere ras. Entreprenører skal ikke rydde på stedet før geologen har gitt klarsignal.

 • Vegvesenet på plass i Drivdalen

  Statens vegvesen sine entreprenører er på stedet, men området må undersøkes av geolog. Dette kan ta tid. Inntil videre er omkjøring mulig via Rv 3 fra Ulsberg og fv 29 om Folldal.

 • Jordras i Drivdalen - E6 stengt

  Politiet har fått melding om et jord- og steinras på E6 i Drivdalen. Raset skal være rett sør for Drivstua stasjon, og ifølge politiet kan raset være mellom 20 og 30 meter bredt, og ha en dybde på mellom én og to meter. Politiet antar inntil videre at veien er/blir stengt.