I dag starter rettssaken etter dødsbrannen på Øysand

Daglig leder ved Trondheim Bil-demontering står tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven etter at en mann døde i en brann ved bilopphuggeriet i 2015. Mandag starter rettssaken.

Svart røyk fra brann på Øysand

Brannen i 2015 brøt ut i en bygning tilhørende Trondheim Bil-demontering, som ligger i Melhus kommune.

Foto: NRK

Én person døde, og to ble alvorlig skadd i en brann hos et bilopphuggeri på Øysand i 2015. Mandag starter rettssaken mot daglig leder i Trondheim Bil-demontering, Belinda Skibnes Ramberg, som er tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven.

Det er satt av tre dager til rettssaken.

Bakgrunnen for tiltalen at selskapet ikke hadde rutiner for å avdekke farlige brudd på HMS-reglene ved bedriften.

– Påtalemyndigheten mener dette er såpass klanderverdig at det er straffbart, derfor er det tatt ut tiltale, sa politiadvokat Aage Sliper Midling, til NRK i fjor.

Midling vil ikke uttale seg i media før rettssaken er i gang mandag.

Kan få tre års fengsel

Ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av arbeidsmiljøloven, kan innehaver av virksomheten straffes med bøter eller fengsel inntil ett år eller begge deler.

Under særlig skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil tre år anvendes, står det i loven.

– Min klient er fortsatt tydelig på at hun ikke har gjort noe straffbart, og man ser fram til at fakta skal komme fram under den rettslige behandlingen, sa forsvarsadvokat, Frode Wisth, til Adresseavisen i januar.

Branntomt Øysand dagen derpå

Slik så det ut ved Trondheim bil-demontering AS dagen derpå.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Bensinlekkasje

Det var på ettermiddagen 26. mai 2015 at en tank, som ble brukt til oppbevaring av flere hundre liter bensin, falt i gulvet inne i bedriften.

Da tanken falt rev den av en forbindelsesslange mellom flere hjemmesnekrede bensintanker slik at det oppstod en større bensinlekkasje. Da arbeiderne gikk inn i hallen for å rydde opp, antente bensindampen.

Bilopphuggeriet sto raskt i full fyr og svart, giftig, røyk veltet over området. Vitner beskrev brannforløpet som eksplosjonsartet.

Endret tiltalen

Påtalemyndigheten mente at daglig leder av bilopphuggeriet hadde brutt brann- og eksplosjonsloven og arbeidsmiljøloven. I januar ble deler av tiltalen mot Skibnes Ramberg frafalt av påtalemyndigheten.

I tillegg ble bilopphuggeriet ilagt en foretaksstraff på 1 million kroner for bruddene. Dette forelegget nekter bedriften å godta, men ifølge Adresseavisen blir størrelsen på forelegge opprettholdt.

– Tiltalen omhandler nå bare brudd på arbeidsmiljøloven, sa Midling til avisa i januar.

Påtalemyndigheten mener fortsatt at bedriften er skyldig i brudd på både brann- og eksplosjonsvernloven samt arbeidsmiljøloven. Men det er gjort en endring i ordlyden i grunnlaget, noe politiadvokaten ikke vil utdype nærmere.