Hopp til innhold

SE NÅ: Direkte fra kontrollkomiteens møte om Kystad-saken

Kontrollkomiteen i Trondheim kommune har kalt inn til et ekstraordinært møte for å avgjøre hvordan de skal forholde seg til saken om bystyrerepresentant Rune Olsøs rolle i Kystad-avtalen. Følg møtet direkte fra klokken 17:00

Kontrollkomiteen behandler Kystad-saken

Følg møtet direkte fra klokken 17:00

– Vi vil konsentrere oss om tre deler av Kystad-saken. Det ene er at vi vil gå etter og se på om habilitetsbestemmelsene er brutt. Vi vil, etter bestilling av bystyret, se på saken opp imot kommunens etiske retningslinjer. Og til sist vil vi på bakgrunn av kommuneadvokatens notat se på om det kan være noen av straffelovens bestemmelser som er brutt, sier Rolf Jarle Brøske som er leder for komiteen.

Les Rune Olsøs kommentar nederst i saken.

Kan bli full gjennomgang av saken

– Når det kommer til habilitet kan ikke vi over bordet ta en vurdering eller beslutning på om det er brudd eller ikke.

Det kontrollkomiteen kan gjøre er å bestille en egen forvaltningsrevisjon fra Trondheim kommunerevisjon. Dersom kontrollkomiteen bestemmer seg for å gjøre dette, vil forvaltningsrevisjonen foreta en full gjennomgang av saken.

Rolf Jarle Brøske

Leder for kontrollkomiteen, Rolf Jarle Brøske forteller at de skal konsentrere seg om tre deler av Kystad-saken.

Foto: Nora Kalkenberg / NRK

– På bakgrunn av den rapporten, får vi alle fakta på bordet slik at vi kan vurdere hvordan vi ser på eventuelle brudd og om alt går riktig for seg.

Det samme kan kontrollkomiteen gjøre når det kommer til spørsmålet om kommunens egne etiske retningslinjer er brutt eller ikke.

– Det som er viktig er at vi får alle fakta på bordet for at vi skal ha klare svar og for at vi skal kunne trekke noen konklusjoner.

Skal vurdere om det er begått lovbrudd

Kommuneadvokaten vil også være til stede under møtet i kontrollkomiteen.

– Jeg har bedt kommuneadvokaten om å legge fram sine betraktninger for komiteen i dag.

Etter kommuneadvokatens framlegg blir det mulighet for kontrollkomiteens medlemmer å stille spørsmål til kommuneadvokaten, rådmannen og revisjonen. Etter dette skal komiteen diskutere hva de skal gjøre videre.

Neste uke skal statsadvokaten i Trøndelag ha møte med Økokrim for å gå gjennom Kystad-saken.

– Deretter skal vi vurdere om det skal startes etterforskning, sier førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes til NRK.

Dersom komiteen vurderer det slik at saken må politianmeldes er det foreløpig ikke bestemt hvem som skal utføre en eventuell politianmeldelse. Dette vil imidlertid bli avklart før møtet.

I en mail til NRK skriver Rune Olsø følgende:

"Når det gjelder notatet fra Kommuneadvokaten, minner jeg om at statsadvokaten sier at de vil vurdere saken på eget initiativ, uavhengig av hva komiteen måtte gjøre. Jeg har ikke deltatt i noen behandling av saken i kommunen, verken i komite eller bystyre, og jeg er derfor glad om Kontrollkomiteen kan bekrefte at jeg i denne saken har fulgt habilitetsreglene til punkt og prikke – i alle kommunale organ."