Leder boligaksjon fra gapahuk

Tim Mosbæk (38) har vært uten fast bolig i sju år. Torsdag samlet han Trondheims bostedsløse til demonstrasjon mot to års venteliste for å få kommunal bolig.

Bostedsløse Tim Mosbæk (38) organiserer demonstrasjon for flere kommunale boliger i Trondheim.

Bostedsløse Tim Mosbæk (38) organiserer demonstrasjon for flere kommunale boliger i Trondheim.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Fra under en oppspent presenning i et skogholt ved Nidar fabrikker har Tim Mosbæk satt i gang det som kan bli en stor boligaksjon i Trondheim.

– Jeg håper jeg har krefter nok til å holde på til noen andre kan ta over organiseringa av aksjonen, sier Tim Mosbæk.

Behovet for oppmerksomhet er stort. Ifølge kommunens egne tall står 400 på venteliste for en bolig i Trondheim. Ventetida er gjennomsnittlige åtte måneder.

Boligaksjonen i Trondheim foran Trondheim Rådhus

Om lag 30 personer demonstrerte foran Rådhuset i Trondheim for flere boliger til bostedsløse.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

– Bostedsløse er ikke på Facebook

Torsdag møtte om lag 30 personer opp foran Rådhuset i Trondheim torsdag for å markere at de er mange som mangler et skikkelig boligtilbud i verdens rikeste land. De fleste av demonstrantene er selv bostedsløse.

– Vi har annonsert demonstrasjonen på Facebook live. Men bostedsløse er ikke på Facebook. Derfor har jeg og kameraten min, Bjørn Hugo, delt ut lapper til folk som bor på gata.

Ikke bare rusavhengige

Tim Mosbæk er nøye på å understreke at det er mange grunner til at noen blir bostedsløse.

– Ikke alle bor på gata fordi de har et rusproblem.

Han viser til at flere av de bostedsløse er alenemødre som ikke har økonomi til å leie en bolig.

– Uten fast bolig får de problemer med barnevernet.

Les også: Ikke nok senger til bostedsløse

Årsaker til bostedsløshet i Trondheim 2012. Kilde NIBR. Norsk institutt for by- og regionforskning.

Årsaker til bostedsløshet i Trondheim 2012. I prosent av alle bostedsløse med tilhørighet i Trondheim. Kilde NIBR. Norsk institutt for by- og regionforskning.

Foto: Faksimile fra Nibr.no / NRK

Mistet helsa – og boligen

Ifølge Tim Mosbæk er skal det ikke så mye til før en vanlig person mister grepet på tilværelsen.

– Dersom du blir langvarig syk kan helsa di fort bli så dårlig at du ikke klarer å holde på boligen din.

– Lang saksbehandlingstid hos NAV gjør at mange blir kastet ut av huseieren før de får hjelp av det offentlige.

Det var det som skjedde med han selv.

– For sju år siden hadde jeg en liten leilighet på Ryen i Oslo. Da jeg ba NAV om hjelp til å betale en halv husleie, fikk jeg avslag. De ville heller gi meg penger til et telt så jeg kunne flytte opp i Østmarka.

Før han ble syk tok han blant annet grunnfag i medievitenskap, en kunnskap han får bruk for når han arbeider med boligaksjonen.

Se Tim Mosbæk fortelle hvordan han ble bostedsløs i vidoen nederst i artikkelen.

Kommunaldirektør for helse og velferd Helge Garåsen i Trondheim kommune.

Kommunaldirektør for helse og velferd Helge Garåsen i Trondheim kommune sier kommunen har plikt til å skaffe bolig til alle som trenger det, og som er i stand til å bo i en bolig.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Har plikt til å hjelpe

Kommunaldirektør for helse og velferd Helge Garåsen sier Trondheim kommune har ansvar for at alle som kan bo i en bolig har et sted å bo.

– Vi har plikt til å skaffe bolig til folk som trenger det når de er i stand til å bo i en bolig. Og det jobber vi aktivt med.

– For oss er det en stor utfordring at ulike folk har ulike boligbehov.

Ifølge Helge Garåsen er Trondheim den av storbyene som har flest kommunale boliger i forhold til folketallet. Likevel står flere enn 400 i kø for å få et boligtilbud i Trondheim.

– En av metodene er å hjelpe folk som allerede bor i en kommunal bolig å flytte til en egen bolig.

Presenningen til bostedsløse Tim Mosbæk i Trondheim.

Tim Mosbæk bor under en presenning i et lite skogholt like ved Nidar fabrikker på Leangen i Trondheim. Her har han ikke tilgang til verken vann eller strøm.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Krever respekt og flere boliger

Foran Rådhuset i Trondheim vil Tim Mosbæk og de andre bostedsløse kreve at kommunen gjør noe. På aksjonens Facebook-side skriver de:

Det finnes ikke tilbud om midlertidig bolig i kommunen. Det er om lag 2 års ventetid på kommunal bolig. Trondheim er en av verdens dyreste byer, i verdens rikeste land.»

«Samtidig som mange kontor og butikklokaler står tomme.»

Vil ha eget tilbud til dem med dårlig boevne

Jan Bojer Vindheim fra Miljøpartiet de grønne har sagt ja til å holde en appell på demonstrasjonen. Han mener kommunen kan gjøre flere ting for å hjelpe de bostedsløse.

– Generelt må vi ha flere utleieboliger.

– Vi har her en gruppe med dårlig boevne som trenger mer tilrettelagte boliger. Kommunen får regninga når folk raserer boliger.

Vindheim viser til at Trondheim kommune allerede har opprettet noen kommunale boliger for denne gruppa. Men de er etter hans mening for få.

– Hva mener du NAV kan gjøre for å unngå at folk kastes ut av sin bolig når de får dårlig helse?

– Mitt inntrykk er at NAV er fanget i et byråkratisk system som medfører beslutningsvegring hos mange ansatte. NAVs oppgave her er først og fremst å betale regninga.

38-årige Tim Mosbæk bor under en pressenning i skogen og sier han har vært bostedsløs i sju år.

Siste fra Trøndelag

Grete Thobroe, programleder Midtnytt

Grete Thobroe gir deg kveldens Midtnytt

Grete Thobroe gir deg kveldens Midtnytt