Hopp til innhold

Går av som leder i Helse Midt-Norge

Administrerende direktør Trond Michael Andersen sier opp jobben i Helse Midt-Norge på grunn av manglende tillit fra de ansatte. – Vi har ønsket at han skal gå av i et halvt år, sier hovedtillitsvalgt på St. Olavs Hospital.

Adm. dir. Trond Michael Andersen - Helse Midt-Norge

Trond Michael Andersen trekker seg som administrerende direktør i Helse Midt-Norge. I går trakk også styrelederen seg i Helse Midt-Norge.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Dagen etter at styrelederen i Helse Midt-Norge varslet at hun trekker seg på dagen, sier også administrerende direktør opp sin stilling.

Tirsdag kveld startet styret arbeidet med å finne en ny leder.

Mangler tillit

Andersen går av med virkning allerede fra 16. oktober.

Andersen opplever at han ikke lenger har nødvendig tillit for å kunne utføre en god jobb som toppleder i virksomheten, står det i ei pressemelding fra Helse Midt-Norge.

Fungerende styreleder Ola H. Strand takker Andersen for stor innsats som administrerende direktør. Strand påpeker at det nå er viktig at organisasjonen fokuserer på de store og viktige oppgavene som ligger foran.

Daniel Haga blir konstituert i stillingen som administrerende direktør.

I går ble det kjent at styreleder Marthe Styve Holte i Helse Midt-Norge går av.

Tillitsvalgte ønsket at direktøren skulle gå av

Ville at Andersen skulle gå av

John Olav Berdal, konserntillitsvalgt i Helse Midt-Norge, kommenterer Andersens avgang slik:

– Som konsernverneombud er det min plikt å melde fra til ansvarlig leder dersom ting ikke fungerer. Nå er det varslet og noen har tatt ansvar. Det står det respekt av, sier Berdal til NRK.

Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet på St. Olavs Hospital og tidligere konserntillitsvalgt, Sigmund Eidem, sier de har ønsket at Trond Michael Andersen skulle gå av som leder i et halvt års tid.

– Det er synd at Andersen ble trukket inn i dette. Han hadde ikke forutsetninger for denne jobben og ble ansatt ved en feil, sier Eidem til NRK.

Eidem sier at flere tillitsvalgte i lengre tid har klaget til styrelederen Marthe Styve Holthe om at hun måtte ta grep med den misnøyen som var med den administrerende direktøren. Men uten at noe har skjedd.

Mandag trakk hun seg som styreleder med øyeblikkelig virkning.

Ansatte i Akademikernes samarbeidsutvalg har i et brev til departementet krevd at Andersen måtte gå av.

Skal finne ny leder

Det sittende styret i Helse Midt-Norge startet tirsdag kveld arbeidet med å finne en ny sjef for helseforetaket.

– Det arbeidet starter vi med umiddelbart. I kveld satte vi ned et utvalg som skal rekruttere en ny direktør. Jeg leder et utvalg som består av tre styrerepresentanter, men det vil også være naturlig at vi får hjelp av et eksternt selskap i prosessen. Vi skal komme med forslag til styret. Det er viktig for oss å få på plass en permanent ledelse fordi vi står foran store oppgaver, sier konstituert styreleder, tidligere nestleder Ola H. Strand, til NTB.

Klar tale fra ansatte i helse Midt-Norge

Siste fra Trøndelag