NRK Meny
Normal

Helse MN hever beredskapsnivået

Helse Midt-Norge etablerte i dag en beredskapsstab i forbindelse med influensapandemien.

Samtidig er beredskapsnivået hevet til gult.

- I dag har vi har hatt et møte med de administrerende direktørene i helseforetakene. Vi har etablert regionale nettverk for intensiv/anestesi og personal, sier konstituert fagdirektør Henrik A. Sandbu i en pressemelding.

Planlegger for høyt fravær

Disse nettverkene skal planlegge i detalj hvordan man skal håndtere en situasjon med opptil 140 respiratorpasienter og et sykefravær på 25 prosent.

Henrik A. Sandbu, som leder beredskapsstaben, sier man planlegger ut fra et worst case-scenario.

- Dette betyr ikke at vi forventer at dette vil slå til, men at vi skal være på den sikre siden med hensyn til ressurssituasjonen, sier Sandbu.

Ny respiratorer

Helseregionen er tildelt 26 nye intensivrespiratorer, i tillegg kommer et antall transportrespiratorer. Og man jobber nå med å få på plass opplæringsplaner for det nye utstyret.

Les også: Nye respiratorer til Midt-Norge

Samtidig planlegger man hvordan man skal dekke opp for eventuelt sykefravær.

Så langt det er mulig skal sykehusene opprettholde normal drift. Men hvis pandemien øker i omfang må noe planlagt behandling utsettes.

- Dette vil i så fall ikke ramme kreftpasienter eller andre sårbare grupper, sier konstituert fagdirektør Henrik A. Sandbu.

Han mener man har et godt grep om planleggingen.

- Befolkningen kan være trygg på at vi vil være godt rustet når pandemien eventuelt øker i intenstitet, sier Henrik A. Sandbu i Helse Midt-Norge.