Hopp til innhold

Historisk funn kan stamme fra middelalderen

Inne i muren på Munkholmen er det funnet steiner som kan tilhøre et gammelt kloster. Dersom dette stemmer vil det bli en viktig del i forskningen av øyas historie.

Geir Magnussen holder en av tre steiner som kan være fra klosteret på Munkholmen.

ET VIKTIG FUNN: Tre steiner som ble funnet inne i muren på Munkholmen kan være fra klosteret som sto på øya i middelalderen.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Dette er kjempespennende. Vi har jo så lite informasjon om Munkholmen.

Det sier Vigdis Vågen, eiendomssjef i Statsbygg som eier øya.

Det hele startet da noen oppdaget at de ytre steinene i muren rundt øya holdt på å løsne.

De fryktet at deler av muren kunne rase ut, og det ble satt i gang restaureringsarbeid.

Munkholmen i Trondheimsfjorden

Munkholmen ligger i Trondheimsfjorden, ca. to kilometer ut fra Trondheim.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Tre gamle steiner

Den lille øya i Trondheimsfjorden har vært flittig brukt gjennom historien, og har ikke alltid sett ut slik den gjør i dag.

Munkholmen har fungert som rettersted, kloster og festning. Festningsbygget som står der i dag ble bygget på 1800-tallet.

Inne i muren rundt festningen det tre store rom som kalles kasematter. Disse ble tidligere brukt til både lagring og overnatting av soldater.

Geir Magnussen og Vigdis Vågen inne i Kasemattene.

Kasemattene er store hvelv inni muren. Det var i disse veggene steinene ble funnet.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

– De tre steinene er tatt ut fra den ene kasemattveggen, og vi antar at de er mye eldre enn selve kassemattene, sier Geir Magnusson, en av murerne ved prosjektet.

De håper at steinene kan være fra et gammelt kloster.

Les også Fant spillebrikke fra vikingtida: – Det fantes nerder før også

Spillebrikke fra middelalderen med illustrasjon som viser runeinnskrift.

Et kloster fra middelalderen

Klosteret det er snakk om ble etablert på Munkholmen på 11- eller 1200-tallet. Det finnes en del informasjon om det, men få konstruksjonselementer.

Tre steiner som kan være deler av det gamle klosteret på Munkholmen

Dette er de gamle steinene som ble funnet i muren på Munkholmen.

Foto: Nora Garnes Flatjord / NRK

Vanligvis plasseres slike funn tilbake der det sto, men dette er et sjeldent og viktig funn. Derfor ble det bestemt at steinene skulle tas ut slik at det kan forskes på dem.

– Vitenskapsmuseet har ganske lite stein fra Munkholmen og ønsket å forske på videre for å finne ut hvor de kommer fra. Er den fra Munkholmen eller et annet sted? Og hvor gammel er den, spør Vågen.

Les også Sjelden båt dukket opp på togstasjon

Utgraving av båt i leire

En av de som er nysgjerrige på funnet og informasjonen det kan gi, er Torkel Johansen.

Han er arkeolog og samlingsleder ved NTNU vitenskapsmuseet, og tok imot de tre steinene på museet.

– Det at man finner slike steiner innmurt i en bygning fra 1800-tallet er veldig spesielt. Vi har veldig få byggesteiner fra Munkholmen, så dette er et viktig tilskudd, sier han.

Torkel Johansen flytter steinene inn på Vitenskapsmuseet.

Torkel Johansen håper dette funnet kan gi oss mer informasjon om byggetradisjonene på Munkholmen.

Foto: Nora Garnes Flatjord / NRK

Hvor steinene kommer fra er det ingen som vet sikkert ennå.

Nå er teoriene at de enten er fra det gamle klosteret, eller at de har blitt fraktet ut til øya fra et annet middelalderbygg i regionen, som Steinvikholmen eller Reinsklosteret.

– Jeg tror det er litt usannsynlig, fordi dette er steiner som er av veldig spesiell karakter, som er vanskelige å få inn og mure opp på en skikkelig måte. Min gjetning er at de sannsynligvis stammer fra den eldste klosterbygningen på Munkholmen, men det vil jo framtidig forskning kanskje si noe mer om, sier Johansen.

Les også Slik vil de finne nazistenes skjulte ofre i en av Norges mest kjente skoger

Falstadskogen.

Side om side

Vågen tror at funnet kan bli et viktig tilskudd i formidlinga av historien på Munkholmen.

Vigdis Vågen og Geir Magnussen på Munkholmen

Vigdis Vågen og Geir Magnussen er spente på hvor de tre steinene kommer fra.

Foto: Nora Garnes Flatjord / NRK

– I dag framstår det som et forsvarsanlegg, men vi skal ikke glemme at det var et kloster her 500 år før denne festningen kom hit, sier hun.

– Vi har et ønske om at festningsverket og klosterhistorien kan leve side om side her.

Les også Gjorde oppsiktsvekkende funn på jorde: – Forandrer synet vårt på området

Funn etter scanning med georadar i Vinne i Verdal