Normal

Har fjernet 2400 tonn med miljøgifter

Oppryddingsarbeidet ved Hysnes havn i Rissa er ferdig. Mange år med militær aktivitet har ført til mye forurensing i sjøen.

Havnen i Hasselvika i Rissa kommune skal snart blir ren igjen. Over 100 år etter at Forsvaret bygde Hysnes fort, blir gamle og Nyere miljøsynder avdekket.

Forsvarsbygg Skifte eiendom har i samarbeid med Rissa kommune jobbet for å få fjerna miljøgiftene ved Hysnes havn.

Pål Arnkværn

Prosjektleder Pål Arnkværn, sier arbeidet har vært omfattende.

Foto: Kristoffer Møllevik / NRK

Totalt er 5000 kvadratmeter sjøbunn mudret, og de forurensede massene er fraktet til et godkjent deponi.

– Vi har i hovedsak fjernet miljøgiftene PAH, PCB og kvikksølv. Totalt har vi fjernet 2400 tonn med forurensede masser fra sjøbunnen, sier prosjektleder Pål Arnkværn i Skifte eiendom på selskapets nettsider.

Militærhistorisk grunn

Hysnes fort ble påbegynt i 1897, og har i mange år blitt benyttet av sjøforsvaret. Mye militær aktivitet har ført til forurensing av området.

Heimevernet var eneste militære brukere fra 1998 og frem til 2001 da fortet ble lagt ned.

Nå skal området brukes til ei ny hurtigbåtkai, og den indre delen av bassenget skal bli brukt til småbåthavn.

Milliarder på opprydding

– På deler av den mudrede sjøbunnen har det vært nødvendig å dekke til masser for å isolere forurensingen. Dette forhindrer utklekking og oppvirvling av masser, samtidig som det hindrer organismer i å komme i kontakt med de forurensede massene, sier Arnkværn.

I fjor ble det funnet granater på sjøbunnen da arbeidet skulle starte. Disse stammer mest sannsynlig fra 1954, da en kasse med granater falt i sjøen i forbindelse med lossing fra en båt.

Forsvarsbygg har brukt over to milliarder kroner på opprydningsarbeid etter miljøsynder i landet de siste årene.

Opprydning på sjøbunn Hysnes, Rissa

Området som er ryddet er en del av det gamle Hysnes fort som ligger like nord for tettstedet Hasselvika i Rissa kommune.

Foto: Kjartan Ovesen