NRK Meny
Normal

Håper statsråden lar Kvithamar bestå

Kvithamar forskningsstasjon har i flere tiår forsket på hvilke plantesorter som egner seg best i landbruket. Om to år er det slutt – hvis landbruksministeren ikke snur.

Kvithamar

Landbruksministeren ønsker å legge ned Kvithamar forskningsstasjon innen to år.

Foto: Eivind Aabakken

Kvithamar forskningsstasjon har siden 1920-tallet forsket på hvilke plantesorter som passer best til landbruket i Midt-Norge.

Landbruksminister Jon Georg Dale har bestemt at forskningsstasjonen skal legges ned innen to år.

Jon Gisle Vikan

Leder i Sør-Trøndelag Bondelag Jon Gisle Vikan mener nedleggelsen kan bli en katastrofe.

Foto: Eivind Aabakken

Nå er Sør-Trøndelag Bondelag bekymret for at utprøving av nye korn- og plantesorter skal stoppe opp.

– Vi mener at det kan bli en katastrofe for landbruksforskningen i Midt-Norge. Det er den eneste forsøksjorden vi har som vi har referanser til og som vi vet det kan drives forskning på, sier leder Jon Gisle Vikan i Sør-Trøndelag Bondelag.

Internasjonalt ønske

Landbruksministerens forslag går ut på å bygge en ny forskningsstasjon i Steinkjer. Bondelaget mener dette vil ta for lang tid.

Brev fra Humboldt universitet

Humboldt-universitetet i Berlin har sendt brev til ledelsen i NIBIO om viktigheten av Kvithamar.

Foto: Privat

– Det kan bygges opp nye forskningsområder i Steinkjer, men det tar veldig lang tid. Det finnes andre forskningsstasjoner i landet som kan brukes, men det blir under andre klimavilkår enn hva vi har i Trøndelag.

De siste 50 årene har det blitt forsket på planter knyttet opp mot klimaendringer ved den fenologiske hagen. I den forbindelse har Humbolt-universitetet i Berlin har sendt et brev til ledelsen i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) hvor det understrekes at denne forskninga er viktig i deres internasjonale forskningsarbeid.

– Det bekrefter de faglige argumentene som har fremkommet nasjonalt i forbindelse med denne nedleggelsen, når også internasjonale miljøer understreker viktigheten av at Kvithamar skal bestå, sier ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes.

Han mener det er mulig å bygge et landbrukssenter i Steinkjer uten en samtidig må legge ned Kvithamar.

Ivar Vigdenes

Ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, mener det kan drives forskningssentre i Stjørdal og Steinkjer.

Foto: Eivind Aabakken

Håper statsråden snur

I neste uke er det møte om Kvithamar forskningsstasjon og landbruksministeren har sagt ja til å møte Forskningforbundet og naturviterne.

Alvhild Hedstein

Tidligere direktør i Nibo, Alvhild Hedestein håper ministeren snur.

Foto: Eivind Aabakken

Alvhild Hedstein gikk i sommer av som direktør i NIBIO i protest fordi hun mener det både faglig og økonomisk ikke er forsvarlig å legge ned 450 dekar med forsøksfelt på Kvithamar.

– Det er absolutt ikke for sent å snu. Det kommer stadig nye faglige argumenter. Statsråden bør lytte til alle faglige og økonomiske råd og bestemme seg for å beholde Kvithamar som forskningsstasjon.

Hun mener Kvithamar har vært grunnleggende for å kunne drive jordbruk i Midt-Norge.

– Jeg tror det blir vanskeligere å finne gode plantesorter for Midt-Norge. Det er ganske kritisk i en situasjon hvor vi også har klimaendringer. Det kan gjøre at Midt-Norge, plantekulturmessig, sakker akterut, avslutter Hedstein.

Landbruksministeren sier til NRK at han ønsker ikke å kommentere kravet om å snu i saken.