Fryktet laksesykdom truer nye områder

Den fryktede laksesykdommen pancreas disease (PD) har trolig brutt ut på Frøya for første gang. Mattilsynet frykter det verste.

Oppdrettsanlegg

Det aktuelle anlegget er nå isolert.

Foto: Marine Harvest

– Vi har ikke fått bekreftet våre nye prøver ennå, men sannsynligheten for at mistanken blir bekreftet, er dessverre stor, sier Knut Rønningen i Mattilsynet til NRK.no.

– Det tar noen dager før vi får de nye prøvene analysert, sier Rønningen.

Dette gjelder Marine Harvest sitt anlegg på Grøttingsøy på Frøya i Sør-Trøndelag.

Isolerer anlegget

Det var oppdrettsselskapets egen veterinær som varslet Mattilsynet om mistanken.

Det aktuelle anlegget er nå isolert. Det er også et anlegg på Mannbruholmen.

– Det ble flyttet fisk fra Grøttingsøy til Mannbruholmen i april, sier Rønningen, som ikke tar noen sjanser.

Alvorlig

PD er en virussykdom som ikke smitter mennesker. Sykdommen angriper bukspyttkjertelen til laksen og medfører høy dødelighet og tap for oppdrettsnæringa.

Den ble observert for første gang i Norge i 1989, men har vært kjent siden 1976.

PD påvises regelmessig oppdrettsanlegg sør for Hustadvika i Møre og Romsdal. Mattilsynet og oppdrettsnæringa ønsker ikke at den skal spre seg nordover.

Likevel har den blitt påvist på Smøla, på Hitra, på i Nordland, i Vesterålen, i Troms, i Finmark og nå trolig på Frøya.

– Dette gjør oss meget bekymret, sier Rønningen.

Overvåker

Det er reist tvil om dagens tiltak mot sykdommen er de riktige.

Strategien er å sørge for skadebegrensning sør for Hustadvika og utryddelse av sykdommen nord for Hustadvika.

Mattilsynet vil at dette skal evalueres.

Det ble satt i gang overvåkningstiltak av sykdommen i 2007.

– Sykdommen kan smitte sjøveien eller gjennom fiskeleveranser og brønnbåter, sier Rønningen.

Milliontap

På lokaliteten på Frøya er det snakk om 1,6 millioner fisk som ble satt ut våren 2010. Den er om lag 3 kilo i dag.

Mattilsynet tar stilling til om fisken må slaktes etter at prøvene er ferdig analysert.