Redd for å bli overfalt eller drept i kommunal bolig – sov med stor kniv på hodeputa

Kommunen, politiet og andre hjelpeinstanser fikk mange advarsler – men ingen tok disse på alvor. Det mener en tidligere beboer i det kommunale huset som ble åsted for et drap i Trondheim.

"Tore" er tidligere beboer i huset hvor det skjedde et drap på Lademoen i Trondheim 27. oktober.

SVÆRT KRITISK TIL KOMMUNEN: «Tore» forteller om en hverdag full av uro og vold i det kommunale huset. Han synes det er rart at kommunen velger å bosette folk med grove voldsdommer og narkomane tett innpå familier med unger, og flyktninger som sliter psykisk, slik de har gjort på Lademoen i Trondheim.

Foto: Morten Andersen / NRK

To menn er fengslet og siktet for drap, etter at ei 39 år gammel kvinne ble funnet kritisk skadd i en leilighet på Lademoen i Trondheim 27. oktober. Kvinnen døde senere på sykehuset.

En tidligere beboer, som synes det er for belastende å stå frem med sitt navn, forteller til NRK om svært grove voldsepisoder i huset hvor kvinnen ble drept.

– Jeg har jo tenkt at det kunne ha skjedd et dødsfall der mange ganger. Men jeg trodde det hadde blitt litt roligere, forteller «Tore».

Som tidligere rusavhengig bodde han i en årrekke i den kommunale boligen. Han forteller at den ene drapssiktede – som er under tvungent psykisk helsevern – spilte høy musikk hele døgnet. Han nektet å åpne når naboer ringte på døra, forteller «Tore».

Kritiserer Trondheim kommune

«Tore» er sterk kritisk til at kommunen har valgt å bosette folk med grove voldsdommer og narkomane, sammen med familier med barn og flyktninger som sliter psykisk.

– Jeg synes det er galskap. Det er folk som trenger ro og fred som kommer dit. Samtidig plasserer kommunen folk med store psykiske problemer i samme hus. Når det i tillegg er rus i bildet, så er det snakk om tikkende bomber.

En av de drapssiktede hadde nylig flyttet inn i underetasjen da «Tore» flyttet ut. Han mener at både kommunen, politiet og andre hjelpeinstanser fikk mange advarsler, men at ingen tok disse på alvor.

Krimteknikere undersøker boligen på Lademoen der det skjedde en grov voldsepisode søndag.

DØDE AV SKADENE: Politiet fant en hardt skadd 39 år gammel kvinne i den kommunale boligen på Lademoen i Trondheim. Hun ble erklært død på sykehus kort tid etter.

Foto: Morten Andersen / NRK

Forteller om drapsforsøk og flere blodige episoder

Til tider var det svært belastende å bo i den kommunale boligen, forteller «Tore». Det var flere tilfeller av grov vold, og det som han karakteriserer som drapsforsøk.

– Det var murstein gjennom rutene, folk som slo hverandre med trestokker i trappa så blodet sprutet. Knuste ruter og folk som hoppet inn med kniv. Det har vært flere drapsforsøk, sier han.

De voldelige episodene bekreftes av naboer som NRK har snakket med, samt to NAV-ansatte som ikke vil intervjues. De viser til sin leder, som igjen viser til den ansvarlige i kommunen.

Sov med en stor kniv på hodeputa

– Jeg har også sett at det har gått folk med øks der. De har hogd i dørene i begge etasjene klokka halv to på en søndag. Flere ganger brøt jeg opp konflikter med mitt eget liv som innsats.

Tore forteller at han sov bak to låste dører, med en stor kniv på hodeputa. Han hadde tau tilgjengelig for å kunne rappelere ut og brannslokkingsapparat, i nødstilfelle.

Folk flyttet stadig inn og ut fra boligene der, forteller «Tore».

– Det føltes som at man bodde på en plass som var litt glemt.

To menn er siktet for forsettlig drap etter at ei kvinne døde av skader hun ble påført i dette huset.

RUSAVHENGIGE SAMMEN MED FLYKTNINGER: En småbarnsfamilie fra Syria var nærmeste nabo til den ene drapsiktedes leilighet.

Foto: Morten Andersen / NRK

Statens helsetilsyn har startet granskning

Trondheim kommune ønsker ikke å kommentere påstandene så lenge saken er under etterforskning, skriver enhetsleder Frank Meland til NRK.

Statens helsetilsyn gransker St. Olavs hospital og deres håndtering av den ene drapssiktede (46). Han er under tvungent psykisk helsevern og sykehuset er ansvarlig for behandling og oppfølging.

I slutten av august krasjet mannen en bil inn i et anleggsområde i Trondheim. Da hadde han 2,75 i promille. To måneder senere blir han altså siktet for drapet på Lademoen.

Høy terskel for å varsle politiet

Politiet forteller om flere oppdrag knyttet til klager på høy musikk. Det har også vært oppdrag hvor politiet har bistått hjemmesykepleien og vært med kommunen for å se på skadeverk.

De medgir at det kan ha vært grove episoder som politiet aldri har rykket ut på.

– Det er ikke alle forhold politiet blir gjort kjent med. Vi vet fra før av at på en del adresser hvor det er samlet beboere hvor det er flere sammensatte behov, så er terskelen for å varsle politiet vesentlig høyere enn hos folk flest, sier politistasjonssjef ved Sentrum politistasjon, Arve Nordtvedt.

Stasjonssjef ved sentrum politistasjon i Trondheim, Arve Nordtvedt

UTFORDRENDE ADRESSE: Arve Nordtvedt er politistasjonssjef ved Sentrum politistasjon i Trondheim. Han betviler ikke påstandene om grov vold, som «Tore» forteller om.

Foto: NRK

Måtte vekk derfra

Etter 25 år med rus ønsket «Tore» et annet liv. Han innså at det var umulig i huset på Lademoen. Tidvis sov han i skogen for å få fred.

– Hvis man bor på en plass hvor det skjer så mye, så må man nesten ruse seg for å klare å bo der.

Nå bor han i et roligere nabolag et annet sted i byen og har fått et helt annet liv.

– Det har vært veldig godt. Stille som bare det. Det er godt å endelig kunne sove og endelig få fred.

Her får jeg til å slappe av, sier "Tore" om sitt nye bosted.

MÅTTE VEKK: Her får jeg sove om nettene, her får jeg til å fungere, sier «Tore» om sitt nye bosted.

Foto: Morten Andersen / NRK