Frykter statsstøtten glipper

Styreleder Gunnar Robert Sellæg i Rock City frykter at selskapet ikke vil få statsstøtte når statsbudsjettet legges fram 8. oktober.

Rock City Namsos

Rock City i Namsos er helt avhengig av statsstøtte på rundt seks millioner kroner for å overleve. Det er det ikke sikkert de får.

Foto: Espen Sandmo / NRK

Gunnar Robert Sellæg og Åsmund Prytz

Styreleder Gunnar Robert Sellæg (til venstre) og Åsmund Prytz i kommunestyret i Namsos torsdag kveld.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Uten statsstøtte er det trolig slutt for Rock City som er helt avhengig av offentlige penger for å overleve. Torsdag kveld møtte Sellæg og flere av styremedlemmene kommunestyret i Namsos for å gi en orientering.

– Ingen signaler

– Vi har vært i kommunikasjon med byråkrater i kulturdepartementet, men har ikke fått signaler om hvordan det vil gå. Nå vil jeg oppfordre alle politikerne i Namsos til å benytte seg av de kontaktene man har for å sikre statlige penger til Rock City, sa Sellæg til kommunepolitikerne i Namsos.

Det er Namsos kommune som eier Rock City, men selskapet er avhengig av penger fra flere. Rock City får i dag rundt seks millioner kroner i årlig driftsstøtte fra staten, og 1,9 millioner fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Styrelederen i Rock City mener manglende framdrift i forhold til å etablere et bransjesenter for norsk rock og pop, kan være med på å velte hele Rock City.

– Mye mer konkret

– Vi i styret er nå i gang med å etablere en dialog med bransjen om hvilke konkrete behov for hjelp som finnes. Det er vi nødt til, og vi må være mye mer konkret på hva som skal være et bransjesenter og et ressurssenter enn vi har vært hittil, sa Gunnar Robert Sellæg til Namsos-politikerne.

Sellæg ville ikke kommentere oppsigelsen av daglig leder Åsmund Prytz under kommunestyremøtet i Namsos. Men han gikk langt i å forklare politikerne bakgrunnen for at de ville kvitte seg med Prytz.

– Den manglende framdriften i selskapet gjør det usikkert om Rock City får støtte framover. Vi i styret gjør alt vi kan for kommer på statsbudsjettet, men vi trenger hjelp fra dere politikere. Det er ikke gitt at Rock City blir en del av neste års statsbudsjett, slo styrelederen fast.

Kan ikke innfri stort lån

En annen årsak til samarbeidsproblemene mellom Prytz og styret skal være at selskapet ikke har klart å reforhandle en avtale om et lån på 14 millioner kroner som må innfris i 2016. Det har ikke Rock City noen mulighet til i dag, og styret ønsker at avtalen forlenges.

Men samtidig ble det kjent at Rock City har klart å snu negative regnskapstall til positive. Ved utgangen av august var overskuddet på en million kroner.

– Det er ryddet opp i økonomien, og det er veldig bra. Men det er jammen også en forutsetning når du får et visst antall millioner for å drive et år. Da skal du faktisk ikke bruke mer enn det du får. Så det å få økonomien på plass skulle egentlig bare mangle, sa Gunnar Robert Sellæg til kommunestyret i Namsos.

Forhandler neste uke

Åsmund Prytz fikk sparken i selskapet for et par uker siden, og Gunnar Robert Sellæg bekrefter at de har startet jakten på en ny daglig leder for Rock City.

Samtidig nekter Åsmund Prytz å gå av som daglig leder. Etter det NRK erfarer skal Prytz i neste uke møte styret til forhandlinger om en sluttpakke. Blir ikke partene enige, kan oppsigelsen havne i arbeidsretten.