Frykter for sangens framtid

– Hvis politikerne fjerner sangen i skolen, er jeg redd for hvordan et NM i korsang vil være om 20 år, sier lederen i korforbundet.

Melhus songlag

Melhus songlag deltok sammen med 1100 andre sangere i NM i korsang i Trondheim i helga. Men korforbundet er urolig med tanke på framtida for sangkora i Norge.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Sang i skolen har blitt svekka over mange år, og det at ordet «sang» er fjernet fra den overordnede læreplanen, er dråpen som får begeret til å renne over.

Det sier Åsmund Mæhle, som er generalsekretær i Norges korforbund. Han er bekymret for at rekrutteringa til korsangen på sikt vil bli svært dårlig.

Åsmund Mæhle

Hvis sangen forsvinner i skolen vil det føre til krise for korbevegelsen på sikt, hevder Åsmund Mæhle, som er generalsekretær i Norges korforbund.

Foto: Privat

– Jeg står nå midt blant glade sangere i NM for kor i Olavshallen, og jeg lurer jo på hvordan et NM i kor vil være om 20 år, hvis ikke folk får de gode sangopplevelsene i barneåra.

Ny «grunnlov» i skolen

Det var i ei pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 1. september det ble opplyst, at regjeringa har fastsatt ny overordna del for læreplanene i skolen. Der er ikke ordet "sang" med lengre.

Er sangerne under NM opptatt av dette?

– Ja, dette blir fort et tema rundt bordene her, og det er ingen tvil om hva korsangere mener om dette spørsmålet. Vi ser jo også på den massive reaksjonen som har vært den siste uka, at dette er noe mange er opptatt av.

– Vi har sammen med andre organisasjoner satt opp en kravliste som vi vil ha inn i lærerutdanninga for å sikre at musikklærere er utdannet i musikk. Fagutdanning er en selvfølge i andre fag, mens vi ser at i musikkfaget er det ikke bestandig slik.

Men hvorfor er sang i skolen så viktig?

– Sang er unikt på den måten at det både er en kunstnerisk uttrykksform, du bruker kroppen din og du har et fellesskap med andre når du synger.

Korsang skaper integrering

– Men dette har også et samfunnsperspektiv. Sangens og musikkens gode effekt på den enkeltes helse er godt dokumentert i forskningen, og vi ser at sang er viktig både i integrering og i arbeidet med å skape gode lokalsamfunn.

Seniorkoret Sølvstrupene

At korsang har god effekt på helsa er godt dokumentert, sier generalsekretæren i Norges korforbund.

Foto: Miriam Grov / NRK

– Dessuten er sangen kulturarv som vi må ta vare på, sier generalsekretæren i Norges korforbund, Åsmund Mæhle.

Til tross for dårlig hørsel kan korsang være bra for eldre

Ikke bare motvind for korbevegelsen

– Vi ser at eldre kor sliter med rekrutteringa, og særlig har de problemer med å få tak i nok herrestemmer.

Det sier Tove Ramlo Ystad, som er toppdirigent og musikalsk ansvarlig for helgas NM i korsang i Trondheim.

Tove Ramlo Ystad

Også Tove Ramlo Ystad er bekymra for rekrutteringa til korene, men hun ser også positive utviklingstrekk.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Samtidig ser vi en ungdommelig korframvekst, som både er veldig interessant og som lover godt for framtida.

Så da gjør det ingenting at ordet «sang» blir fjernet fra den overordnede læreplanen?

– Jo, det gjør veldig mye, og vi er veldig opptatt av det.

– Hvis vi ikke skal prioritere det instrumentet vi har og som er med oss hele tida, så er det noe som er riv ruskende galt, sier Tove Ramlo Ystad.

Korledelse

Neon vokal ble Norgesmestre i kor 2017

Neon vokal ble Norgesmester for kor 2017. De har utspring fra Skedsmo voices og består av 12 sangere i alderen 17-23 år.

Foto: Privat