Frykter flom i flere vassdrag

Norges vassdrags- og energidirektorat advarer mot flom i flere vassdrag nord i Nord-Trøndelag de neste dagene.

Namsen over sine bredder i Grong

Hydrologene frykter flom i flere vassdrag i Nord-Trøndelag. Også i Namsen (bildet) kan det bli flom i løpet av helga. Dette er bildet er fra da elva rant over sine bredder etter stormen Roar i 2015

Høye temperaturer og mye snøsmelting i Børgefjell fører til mye vann i sideelvene til Namsen.

Børgefjell

– Vi har sendt ut flomvarsel på nivå tre av fire. Det betyr at det kan bli flom i flere av vassdragene, sier hydrolog Heidi Stranden hos flomvarslingen i NVE.

Heidi Bache Stranden

Heidi Stranden er hydrolog i NVE.

Foto: NVE

Det er spesielt i vassdrag som Storelva og Vierma hvor det vil bli mye vann de neste dagene. Her er det stor sjanse for flom.

– Det ligger fortsatt mye snø i fjellet og nå smelter det. Vi har registrert stadig økende vannføring de siste dagene. Da kan elvene også føre til oversvømmelser, mener Stranden.

Namsen

I Namsen er det ikke registrert så mye vann foreløpig.

– Men vannet skal jo renne ut i Namsen til slutt, så det vi kan ikke se bort fra flom her heller, sier hun.

Heidi Stranden ber nå folk følge med på varsom.no som hele tiden blir oppdatert når det gjelder flom- og skredfare.