Frøya kommune kan ha skadet steinalderboplasser

I iveren etter å legge til rette for rullestolbrukere, kan Frøya kommune ha gjort skade på steinalderfeltet ved Hammarvatnet.

Steinaldersti Frøya

Veien skal opparbeides slik at rullestolbrukere og de som går med rullator kan komme seg inn i området.

Foto: jan otto fredagsvik

Steinalderfeltet på Frøya er kanskje restene etter en av Norges eldste bosettinger, mer en ti tusen år gamle. Da sto havet omlag 35 meter høyere enn i dag, og det var ved datidens sjøkant funnene ble gjort av geolog og arkeolog Anders Numedal i 1912.

Hundre år senere ble den første kulturminneløypa inn til boplassene åpnet. I sommer skulle løypa oppgraderes slik at også de som bruker rullestol og rullator kommer seg fram. I forbindelse med arbeidet kan kommunen ha gjort inngrep i steinalderboplassen.

Stoppordre

Arkeologer i fylkeskommunen stoppet arbeidet i slutten av juni, og kommunen innser at de gikk for fort fram.

Andreas Kvingedal (tv) og Jan Otto Fredagsvik

Tidligere teknisk sjef, Andreas Kvingedal (tv) og prosjektleder Jan Otto Fredagsvik

Foto: Ståle Yttrehus/NRK

Kommunen handlet i god tro, og mente at utbedringa av de første 600 metrene av traktorveien inn i området kunne gjøres uten å legge saken fram for fylkeskommunen, sier prosjektleder for Helhetlig Idrettspark, Jan Otto Fredagsvik.

Anne Haug

Anne Haug, arkeolog i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Det er ikke riktig. Alle slike saker skal gå innom oss. Så enkelt er det. Så her har det skjedd en beklagelig feil, sier Anne Haug, arkeolog hos Sør-Trøndelag Fylkeskommune til nettavisa Froya.no.

Deler av området rundt Hammervatnet er definert som et kulturminneområde.

Undersøkelsesplikt

Haug vil ikke kommentere saken videre, utover at kommunen i følge kulturminneloven har plikt til å undersøke at alt det formelle er i orden før slike tiltak settes i gang. Hun vil ikke ha noen mening om det er gjort skade på området, og om det i så fall fører til reaksjoner.

Steinaldersti, Frøya

Prosjektet handler om å gi den allerede eksisterende stien en universell utforming. Det vil si at den skal kunne gi plass til to rullestolbrukere i bredd, ca 1,8 meter.

Foto: Gunhild Riiber, Frøya Turlag