NRK Meny
Normal

Fortsatt mange med hemmelig hytte i utlandet

Mange reiser til hytte i utlandet i påska. Men fortsatt er det flere som ikke forteller skattemyndighetene om at hytta finnes.

Åre, hytte

Familien Aune er blant dem som har meldt hytta si i Sverige til norske skattemyndigheter, men mange norske hytter i utlandet holdes hemmelig.

Foto: Silje Kolaas / NRK

Hans Christian Holte

Skattedirektør Hans Christian Holte.

Foto: NRK

– Det er nok ris til egen bak, sier hytteeier Lars Aune til NRK.

Trønderen har hytte i Åre, den svenske skibyen der 30 prosent av eiendommene som omsettes går til trøndere. Aunet har meldt inn hytta han har utafor Norge til skattemyndighetene i Norge, men det er det slett ikke alle som gjør.

– Det er et område med en del mørketall, sier skattedirektør Hans Christian Holte til NRK.

– Noen vet ikke, noen lurer seg unna

Holte sier skattemyndighetene stadig jobber med å få bedre etterlevelse av reglene når det gjelder skatt på formue i utlandet.'

– Hva kan være grunnen til at folk ikke melder fra om fritidsboliger i utlandet?

– Det er nok sammensatt, men for det første er nok en del ikke sikre på hvordan de skal gjøre det. De tenker at om de skatter litt til landet de har hytte i, så er den saken grei. Men det skal altså meldes også til oss, sier han.

– Er det noen som tenker at det er lett å lure seg unna?

– Jeg tenker at det er noen som har den hypotesen. Det er en strategi jeg er betenkt på, sier han.

Holte sier skattemyndighetene stadig har bedre muligheter til å sjekke hva nordmenn eier utafor landegrensene.

– Gjennom sammenligninger med informasjonen andre lands skattemyndigheter sitter på om hva slags eiendommer nordmenn har i utlandet. Dette er noe vi har økt oppmerksomhet på, sier han.

Dette skal med:

Holte minner om at det som skal med i selvangivelsen når du har hytte i utlandet er følgende: Ligningsverdien (som da inngår i formuen), gevinstbeskatning ved eventuelt salg, og eventuelle leieinntekter.