Hopp til innhold

Vil begrense hyttebygging i Norges største hyttekommuner

I Oppdal er det flere hytter enn vanlige boliger. Nå synes ordfører Elisabeth Hals (V) at det begynner å bli nok.

Elisabeth Hals (V) er ordfører i Oppdal.

HYTTEBREMS: Ordfører i Oppdal Elisabeth Hals ønsker ikke at det skal bygges mange flere hytter i kommunen.

Foto: Morten Andersen / NRK

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

– Jeg vil ikke at vi skal komme dit at fremtidige generasjoner ser tilbake og tenker «Herregud, hva var det de holdt på med?».

Det sier ordfører i Oppdal kommune, Elisabeth Hals (V)

– Jeg vil at vi skal kunne se dem i øynene og si at vi har også hatt deres fremtid i tankene når vi har planlagt for nåtiden.

I Oppdal er det 7369 innbyggere fordelt på om lag 3600 boliger.

Samtidig står nærmere 4400 fritidsboliger klare for å ta imot feriefolk i helger og høytider.

Det nyeste hyttefeltet i Oppdal.

Det er iver 750 flere fritidsboliger i Oppdal enn det er vanlige boliger.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Gratis å bygge ned natur

I 2022 ble det i snitt bygget 18 hytter om dagen på landsbasis. En kartlegging NRK har gjort viser at vi generelt ofrer 79 kvadratmeter natur til utbygging i minuttet.

– Et kjempeproblem i dag er at det er helt gratis å bygge ned natur. Det skulle vært en arealavgift, som gjorde at kostnaden av å bygge ned natur ble en del av regnskapet. Sånn som det er nå vil det alltid lønne seg å bygge, sier Hals.

Hun gikk til valg på å bremse utbygging av hyttefelt for å verne naturen i den populære hyttekommunen.

– Jeg sier ikke at vi nødvendigvis skal stoppe alt, men jeg tror at vi skal være mye mer restriktiv på hvor vi skal bygge og hvor mange vi skal bygge.

Vanskelige diskusjoner i kommunestyret

Kommunen kan selv bestemme hvor de skal bygge innenfor sine grenser. Hals ønsker flere nasjonale retningslinjer for utbygging.

Hun mener det er for vanskelig for små kommuner å ta gode avgjørelser i byggesaker, fordi «alle kjenner alle».

– Arealsaker er kanskje det vi diskuterer eller krangler mest om. Det kan være stor uenighet og det er knappe flertall som vipper saker den ene eller den andre veien, forteller Hals.

Salgsplakat for hytter i Oppdal.

I 2023 ble det bygd 87 nye fritidsboliger i Oppdal, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Det er vanskelig. Det må jeg bare innrømme. Du vet at du kanskje møter vedkommende på butikken etterpå eller på fotballtrening på kvelden. Så det er vanskelige avgjørelser å ta.

Initiativtaker til hytteopprøret i Vinje, Irja Godal, mener det samme er tilfelle i deres kommune.

– Når det er så store økonomiske gevinster ute og går, blir det altfor tette bånd, sier hun i NRK-serien «Oppsynsmannen».

Ordfører i Vinje kommune, Jon Rikard Kleven mener disse påstandene er udokumenterte og ikke stemmer.

Luftfoto av hytteområdet i Holtardalen på Rauland i Vinje kommune.

Bildet viser hytteområdet i Holtardalen i Rauland.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Bekymret for arbeidsledighet

Styreleder i Visit Oppdal, Frøydis Aalberg Jacobsen, er ikke enig i at utbyggingen av hytter må stoppes. Likevel erkjenner hun at det ikke kan bygges i samme tempo som før.

– Alle må ta innover seg at vi ikke kan ha utbygging og utvikling i samme tempo som vi har i dag, vi har jo en natur vi skal ta hensyn til. Det viktigste er å samle alle aktørene som skal utvikle Oppdal og gjøre det til et godt sted å bo – også i framtida, sier hun.

Frøydis Aalberg Jacobsen er styreleder i Visit Oppdal.

Styreleder i Visit Oppdal, Frøydis Aalberg Jacobsen, tror ikke det er riktig å stanse hyttebyggingen helt.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Men det er forskjell på å ha en god plan for en god utvikling i forhold til å skru igjen en kran.

– Det kan jo føre til arbeidsledighet. Det kan føre til at vi ikke får de økonomiske verdiene vi trenger for å ivareta tilbudet vi har i Oppdal. Så det er viktig at vi har en plan for hvordan det skal omstilles, sier Jacobsen.

Les også NRK-funn om naturen: – Kan vise brot på Grunnlova

Oversiktsbilde over Grenlandsporten

Norges største hyttekommune har satt grense

Ringsaker kommune er landets største hyttekommune med i overkant av 7200 fritidsboliger. Per i dag har de rom for mellom 1000 og 2000 flere, men de har satt en grense for den urørte naturen på fjellet.

– Vi kommer ikke til å åpne nye felter innover i urørt natur på fjellet på Sjusjøen. Vi ser på hvordan vi kan utnytte potensialet i de planene vi har, og heller bygge nedover med litt fortetting i sentrum, eventuelt nedover mot bygda.

Det sier ordfører i Ringsaker, Kai Ove Berg.

Kai Ove Berg, ordfører i Ringsaker kommune

Kai Ove Berg er ordfører i Ringsaker kommune.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

– Alle som følger med i timen skjønner at dette er en stor og viktig debatt, og at vi som stor hyttekommune har et ansvar for å ta disse signalene på alvor.

Han sier debatten rundt utbygging fort blir svart-hvitt og at inntrykket som skapes er at kommunene ikke forstår hva de gjør.

– Det er jo ikke sånn at vi som kommune bare har en sånn «tut og kjør- politikk», langt ifra.

– Kommunen må bruke sin myndighet

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier det er viktig at naturvern blir høyt prioritert i alle politiske saker.

– Jeg mener at både stat og kommuner i større grad må la naturen være førende for hvordan vi styrer samfunnsutviklingen, sier Eriksen og fortsetter:

– Vi jobber for at natur skal bli rammen rundt all politikk.

Han peker på at regjeringen jobber med flere tiltak som vil bidra til dette. Blant annet å utvikle et naturregnskap.

– Samtidig er det viktig for meg å si at kommunene har fått tillit og et stort ansvar for å ta vare på natur.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) på Nyhetsmorgen.

Anders Bjelland Eriksen er klima- og miljøminister.

Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Eriksen mener det er avgjørende at kommunene bruker myndigheten sin til å styre arealbruken i en naturvennlig retning.

– Fortette fremfor utbygging av nye områder, stille naturkrav til nye utbyggingsforslag og si nei til utbygging når det er nødvendig.

Statsråden sier stans i hyttebygging ikke trenger å bety kroken på døra for lokalsamfunnene.

– For der hytter huser kalde, privat eide senger som brukes få dager i året, har hoteller, moteller og utleieenheter varme senger som kan brukes året rundt og skaper varige arbeidsplasser, avslutter han.

Bård Tufte Johansen besøker et hyttefelt på Rauland i Vinje:

Hvorfor har vi ødelagt så mye av naturen vi elsker? Bård treffer en entusiastisk trønder og en hubrounge som må passe seg. Blant annet.

Hvorfor har vi ødelagt så mye av naturen vi elsker? Bård besøker et hyttefelt i Rauland.