Hopp til innhold

Foreldre ønsker å beholde spesialavdelinger i skolen

Elever med funksjonshemminger bør ut av spesialavdelinger og inn i klasserommene, krever Norsk Forbund for utviklingshemmede. Mens spesialklasser er på vei ut i Steinkjer, vil både foreldre og kommune beholde tilbudet i Trondheim.

Elever med funksjonshemminger bør ut av spesialavdelinger og inn i klasserommene, krever Norsk Forbund for utviklingshemmede. Mens spesialklasser er på vei ut i Steinkjer, vil både foreldre og kommune beholde tilbudet i Trondheim.

SE VIDEO: Noen elever trenger mer hjelp enn andre. Det får Ruben på spesialavdelingen ved Åsveien skole og ressurssenter i Trondheim. Andre steder er spesialavdelinger på vei ut av skolen.

Noen trenger mer hjelp enn andre, og det får Ruben på spesialavdelingen ved Åsveien skole og ressurssenter.

Ofte er det én lærer per elev i en slik undervisningssituasjon.

Marthe Risan, moren til funksjonshemmede Ruben

TROR PÅ SPESIALAVDELINGER: – Det er ikke bare kjekt å måtte ta ut barnet sitt fra en vanlig skole. Men i enkelte tilfeller ser en at det faktisk fungerer mye bedre, sier Rubens mor Marthe Risan.

Foto: NRK

– Det betyr egentlig alt. Ruben får tilpasset opplæring på hans premisser. Vi ser at han lærer, sier Rubens mor Marthe Risan til NRK.

– Kan fungere bedre

Risan er sentralstyremedlem i CP-foreningen. De roper et varsku og ønsker mer inkludering av funksjonshemmede i vanlige klasserom, men ikke for alle:

– For de barna eller elevene som kan nyttegjøre seg et tilbud i ordinær undervisning, eller være sammen med andre barn, er det selvfølgelig helt riktig. Det skal man også gjøre, men det må være lov å ha to tanker i hodet samtidig. Det er viktig at det også finnes et tilbud for elevene som ikke får til det, forklarer hun.

– Det er ikke bare kjekt å måtte ta ut barnet sitt fra en vanlig skole. Men i enkelte tilfeller ser en at det faktisk fungerer mye bedre, forteller Risan.

(Saken fortsetter under videoen)

Foreldre beklager at det er store forskjeller i skoletilbudet som gis til elever med funksjonshemming. Spesialpedagogene vil snu utviklingen og mener for mange elever går i spesialklasser.

SE VIDEO: Hans-Kristian (8) og moren Marit Hustad Dølvik er kjempefornøyde med tilretteleggingen ved Lauvsnes skole i Flatanger. Reportasjen ble sendt i Midnytt mandag 3.11.2014.

– Bør inn i ordinære klasser

NRK Midtnytt fortalte mandag at Lauvsnes skole i Flatanger legger til rette for at alle skal være i klasserommet. Samtidig gjør langt fra alle skoler dette, og det erstore forskjeller mellom skolene.

Jens Petter Gitlesen, leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede

ORDINÆRE KLASSER: – En bør absolutt forsøke å trekke dem (barn med nedsatt funksjonsevne, journ. anm.) inn i nærskolen, i ordinære klasser, sier Jens Petter Gitlesen, leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Foto: NRK

350 grunnskoler i Norge har egne spesialavdelinger. I Sør-Trøndelag er det 16, og i Nord-Trøndelag er tallet fem.

– En bør absolutt forsøke å trekke dem (barn med nedsatt funksjonsevne, journ. anm.) inn i nærskolen, i ordinære klasser, sier Jens Petter Gitlesen, leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

– Det er Norge også forpliktet til, til dels gjennom vårt eget lovverk og delvis gjennom FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, påpeker han.

(Saken fortsetter under bildet)

Elisabeth Jonassen, oppvekstsjef i Steinkjer kommune

ANBEFALER ENDRING: Oppvekstsjef Elisabeth Jonassen i Steinkjer kommune anbefaler andre kommuner å trekke alle elever inn i klasserommet, fremfor å ha spesialavdelinger.

Foto: NRK

Ulike syn

Flere skoler trekker nå nå alle elevene inn i klasserommene. Det har også skjedd i Steinkjer, som har endret praksis de to siste årene.

Gunn Røstad, kommunaldirektør i Trondheim kommune

JA TIL SPESIALAVDELINGER: Trondheim ønsker å beholde spesialavdelinger for elever med nedsatt funksjonsevne, ifølge kommunaldirektør Gunn Røstad.

Foto: NRK

– Vi ville endre praksis, det var den ene grunnen. Den andre var at forskningen sier at barn lærer mest av å være sammen, også elevene som har utfordringer, sier oppvekstsjef Elisabeth Jonassen i Steinkjer kommune, til NRK.

– Vil dere også anbefale andre kommuner å gjøre det samme?

– Ja, definitivt, svarer Jonassen raskt.

Trondheim kommune vil beholde tilbudet med spesialavdelinger ved de syv grunnskolene som har slike avdelinger i dag. I tillegg finnes det tre private skoler i byen som også har spesialavdelinger.

– I dag har vi ingen planer om å endre praksisen. Det er blant annet fordi vi faglig selv mener at vi har et svært godt tilbud, og ikke minst fordi foreldrene gir positive tilbakemeldinger, sier kommunaldirektør Gunn Røstad i Trondheim kommune til NRK.