Fløt av søppel ved blåskjellanlegg

Rot på land, gamle lektere som lå i fjæra og flytebrygger fulle av skrot. Fiskeridirektoratet ble sjokkerte av alt rotet de fant under kontroll av blåskjellanlegg langs kysten.

Blåskjelloppdrett

Fiskeridirektoratet har flere ganger funnet rot og søppel rundt blåskjellanlegg. Dette bildet er fra en kontroll de hadde i fjor.

Foto: Fiskeridirektoratet

Ruth Lillian Kjæmpenes i Fiskeridirektoratet

Seksjonssjef Ruth Lillian Kjæmpenes i Fiskeridirektoratet sier flere blåskjellaktører kommer til å få pålegg om å rydde opp etter seg.

Foto: Fiskedirektoratet

– Vi ble veldig overrasket. Vi hadde ikke trodde at det var sånn. At det fantes så mange anlegg som var utrygge ble vi overraska over, sier seksjonsleder i Fiskeridirektoratet Ruth Lillian Kjæmpenes til NRK.

– Søppelplasser

Langs trøndelagskysten finner du mesteparten av Norges oppdrettsanlegg for blåskjell. I løpet av tre dager undersøkte direktoratet og Kystvakta tilstanden ved 29 av disse anleggene.

Ved halvparten av de undersøkte anleggene fant de til dels store mengder rot og søppel.

– Det går på rot på land, rester av produksjonsutstyr som ligger på land, vi fant mange gamle lektere som lå ankret rundt omkring og flytebrygger fulle av skrot. Noen anlegg lå delvis nedsenka i sjøen og var ikke merka på noe vis og var dermed farlige for fol som ferdes på sjøen, sier Kjæmpenes.

Ifølge akvakulturloven skal oppdrettsanlegg framsto som ryddige og ordentlige.

– Man skal kunne se forskjell på et oppdrettsanlegg og en søppelplass. Noen av de undersøkte anlegga var søppelplasser, sier seksjonslederen.

Skader renommeet

Fiskeridirektoratet har nå gitt halvparten av de undersøkte aktørene pålegg om å umiddelbart rydde opp etter seg. Dersom det ikke skjer venter det bøter og eventuell inndragning av tillatelsen til å drive med blåskjelloppdrett.

– Vi tar grep og følger opp dette. Det er vår plikt å få orden på dette. Dette skader renommeet til næringa, sier hun.