– Det har rett og slett sett grusomt ut

Eierløse blåskjellanlegg har de siste årene skapt fortvilelse langs norskekysten. Nå fjernes mange anlegg.

Blåskjelloppdrett

Havforskningsinstituttet har ryddet vekk ca 20 eierløse blåskjellanlegg

Foto: Fiskeridirektoratet

Siden 5. august har Fiskeridirektoratet fjernet over 20 eierløse blåskjellanlegg i Nordland.

Leder for prosjektet, Gjermund Langedal, sier det er snakk om en formidabel mengde søppel som har vært i kyst- og strandsonen.

Gjermund Langedal

Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet.

Foto: Fiskeridirektoratet

– Jeg har drevet med opprydning av tapte fiskeredskaper i mange år, men aldri sett noe lignende som dette. Det har rett og slett sett grusomt ut. Vi har funnet bur hvor skjell har vært innestengt og dødd, og vi har funnet redskaper som har vært fullstendig overgrodd, sier Langedal i Fiskeridirektoratet.

Endeflytere

Endeflytere heises opp fra havet.

Foto: Havforskningsinstituttet

Ble liggende på grunn av konkurser

Tidlig på 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet ble det gitt mange tillatelser for oppdrett av blåskjell. Oppdrett av blåskjell skulle bli den nye kystnæringen i Norge.

Men lav lønnsomhet førte til at mange bedrifter slo seg konkurs – uten å rydde opp etter seg. Det har skapt stor frustrasjon.

– Disse anleggene har både forurenset nærmiljøet og skapt en sikkerhetsrisiko for alle som har bodd i nærheten av et slikt anlegg. Vi er svært glade for at myndighetene nå har begynt opprydningsarbeidet, sier Geir Jørgensen, regionsekretær for Naturvernforbundet i Nord-Norge.

Geir Jørgensen

Geir Jørgensen i Naturvernforbundet

Foto: Pressebilde

Mange anlegg ligger igjen

Ifølge Fiskeridirektoratet er finnes det omtrent 90 forlatte anlegget i hele Norge. Direktoratet har konsentrert seg om å rydde opp i Nord-Salten, der tettheten av de eierløse anleggene er størst.

Forlatt blåskjellanlegg ved Raftsundet

Forlatt blåskjellanlegg ved Raftsundet

Foto: Fiskeridirektoratet

Bare i Hamarøy er det siden starten av august tatt opp anlegg fra tretten lokaliteter.

– Vi har knapt funnet to like anlegg, så å improvisere nye løsninger for å kunne håndtere disse har vi blitt gode på, sier Langedal.

Pilotprosjektet er nå avsluttet, og Fiskeridirektoratet kan ikke si noe om når de øvrige blåskjellanleggene kan bli fjernet.

Jørgensen forventer at opprydningsarbeidet fortsetter.

– Vi er ikke fornøyd før alle disse anleggene er fjernet. Vi mener at denne saken bør bli en lærdom til senere. Når det bygges anlegg av denne typen bør det samtidig settes av penger til å fjerne dem, slik at vi unngår at de blir liggende i mange år ved eventuelle konkurser, sier Geir Jørgensen i Naturvernforbundet.