Hopp til innhold

Flere hundre pasienter med i ny studie for å få bedre behandling av stoffskifte

Tusenvis blir ikke bra med dagens stoffskiftemedisin og mangler krefter og energi i hverdagen. Nå planlegges omfattende forskning for å få bedre behandling.

Lars Omdal, lege Balderklinikken

Lege Lars Omdal ved Balderklinikken opplever at mange ikke blir bra med dagens stoffskiftemedisin og sliter i hverdagen. Nå planlegger han omfattende forskning i samarbeid med flere forskningsmiljø.

Foto: Privat

Stoffskifte er en av de mest sentrale sykdommene i Norge og hele 223.000 brukte medisin i fjor, viser tall fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

– Forskning viser at minst 10 prosent ikke blir bra med standard medisin som er Levaxin, i følge Statens Legemiddelverk.

Det betyr at Levaxin ikke virker bra for over 20.000 mennesker.

Livskvalitet

Omdal behandler stoffskiftepasienter fra hele Norge, og også fra Sverige og Danmark.

De mange historiene om medisiner som ikke virker har forbløffet og gjør at han planlegger omfattende forskning med hundrevis av pasienter i samarbeid med forskningsmiljø på et universitetssykehus.

– Hva tenker du om at tusenvis ikke blir bra med standard medisin?

– En får nesten bakoversveis over hvor stort dette er. Det er en av de mest sentrale kvinnesykdommene i samfunnet. Det er underkommunisert hvor mye dette betyr for livskvaliteten til tusener på tusener, sier Omdal.

En vesentlig del av den kliniske studien blir å sammenligne dagens medisin med en kombinasjonsbehandling med Liothyronine og Thyroid. Studien skal gå over seks år og omfatter flere hundre pasienter.

– Vi er for all god forskning som kan kaste lys over hva som er den beste behandlingen. Forskning er utmerket, sier medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen.

Dette betyr mye, sier stoffskiftepasient.

– Dette betyr mye, sier stoffskiftepasienter.

Forskning kan gi svar

– Hva bør gjøres for denne gruppen pasienter?

– Ja, det er et spørsmål hvordan man skal håndtere store grupper som ikke har det bra på vanlig behandling. Spørsmålet er om det er noe å hente på annen type behandling for noen. Det kan forhåpentligvis forskning gi svar på, sier Lars Omdal ved Balderklinikken.

– Så lenge det ikke er nok forskning. Hva bør fastleger gjøre om pasienter ber om at legen skriver ut resept på Thyroid?

– Det er et dilemma vi leger har. Jeg mener man må gå ut fra klinisk erfaring og ha en pragmatisk holdning for å hjelpe pasienter med ganske store problemer.

Gode kliniske erfaringer med Thyroid

Medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, sier ny forskning kan kaste lys over hva som er den beste behandlingen av stoffskiftepasienter.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Han har 15 års klinisk erfaring med å kombinere en liten dose av standard medisin, Levaxin med Thyroid armour eller erfa i forsiktige doser. Ikke Thyroid alene.

Men Thyroid anbefales i dag ikke i den nasjonale veilederen som er laget for behandling av stoffskiftesykdommer i Norge fordi det ikke er forsket nok. Thyroid er ingen ny medisin. Den ble foretrukket som medisin til stoffskiftepasienter fra 1890-årene og til starten av 1970-tallet da den ble erstattet med den syntetiskes medisinen Levaxin.

– Noen klarer endelig jobben sin igjen når de får Thyroid, sier Omdal.

Olve Sem

Olve Sem har slitt med å få kontroll med stoffskifte med standard medisin, og har fått formen tilbake med Thyroid. Lite forskning gjør at Thyroid ikke anbefales av helsemyndighetene. Han mener det er en god nyhet at det nå skal forskes mer på stoffskiftemedisin.

Foto: Eivind Aabakken/NRK