Hopp til innhold

Studenter kvier seg for å bli fastleger: – Trondheim er i ferd med å få en fastlegekrise

Medisinstudenter frykter for mange oppgaver og for lite tid – de er redde for at pasienter ikke får god nok oppfølging. Trondheim har i flere år slitt med å rekruttere fastleger, og nå er det snart krise, mener kommunen.

Legestudenter er usikre på fastlegeyrket

USIKRE STUDENTER: Legestudenter er usikre på framtiden som fastleger, etter en ny spørreundersøkelse blant fastlegene i Trondheim. Seks av ti fastleger har i løpet av de siste seks månedene vurdert å slutte i jobben sin.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

Bare en fjerdedel av Trondheims fastleger tror de orker å fortsette i yrket dersom vilkårene ikke blir bedre, ifølge en ny undersøkelse.

Årsaken er for mange arbeidsoppgaver og for lite tid, som fører til stress, frustrasjon, og for noen – sykdom. Dette bekymrer medisinstudenter som NRK har snakket med.

– Jeg har blitt litt skeptisk. Det er mye jobb, det er mye ansvar, og det tar tid, sier Guro Søpstad Lunde.

Hun er legestudent og har de siste ukene vært i praksis. Til tross for at hun liker arbeidet, har misnøyen blant fastlegene gjort henne usikker.

Bekymret for familielivet

Det er ikke forlokkende å starte som fastlege, når såpass mange ønsker å slutte, sier Lunde. Som småbarnsmor er hun bekymret for hvordan fastlegeyrket kan gå utover familielivet.

– Jeg hører om alle de som sitter igjen og jobber overtid, og som deretter skal hente i barnehagen, før de setter seg og jobber igjen når ungene har lagt seg. Det er det som gir meg skrekken, forklarer hun.

Lunde understreker at hun likevel ønsker å bli fastlege, men utelukker ikke at hun går en annen retning.

Bekymrede legestudenter usikre på fastlegeyrket

UNGE LOVENDE: Karen Julie Dybvad Evjemo, Ida Lyse og Guro Søpstad Lunde

Foto: Stein Roar Leite / NRK

Tenker på økonomien

Medstudent Ida Lyse har også sine betenkeligheter.

– Å bli fastlege kunne vært noe for meg. Men jeg tenker at det er blir en utfordring med lange arbeidsdager, sier Lyse.

Lyse, som også er småbarnsmor, vet ikke om hun vil ha en jobb hvor det å være hjemme med sykt barn kan bety tapt inntekt.

I undersøkelsen svarte 87 prosent av fastlegene at slikt fravær ga vesentlig økonomisk bekymring:

– I ferd med å få en fastlegekrise

Trondheim kommune har to ledige fastlegehjemler som de strever med å fylle.

Dette betyr at to fastleger i Trondheim ikke kan gå av med pensjon, da det rett og slett ikke er noen til å overta pasientlista.

– Det er veldig synd at ingen tar over, og at de unge kvier seg for å gå inn i fastlegepraksis, sier enhetsleder ved enhet for legetjenester i Trondheim, Hilde Myhre.

I flere år har kommunen slitt med å rekruttere nye fastleger, parallelt med at fastlegene har fått stadig flere arbeidsoppgaver.

Flertallet av fastlegene i Trondheim sier de har vurdert å slutte. Og selv om bare noen få fastleger skulle gi seg, vil det bety tusenvis av pasienter som står uten fastlege.

– Akkurat nå er vi i ferd med å få en fastlegekrise. Vi prøver å finne løsninger, sier Myhre.

Hilde Myhre, enhetsleder for legetjenester i Trondheim

SNAKKER OM FASTLEGEKRISE: Hilde Myhre, enhetsleder for legetjenester i Trondheim kommune.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

Enhetslederen er ikke overrasket over de dystre tallene fra spørreundersøkelsen.

– Nei, jeg er egentlig ikke overrasket når jeg vet hvor mye arbeidspress de har, hvor lange dager de har og hvor mange ekstra oppgaver de har fått, sier Myhre.

KS, kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, erkjenner at situasjonen med fastlegene er uholdbar. De påpeker at det nå er vanskelig å rekruttere og beholde fastleger både i byene og på bygda.

Tidspresset kan gå utover pasienter

Karen Julie Dybvad Evjemo er også legestudent, og frykter at tidspresset blant fastlegene fører til at pasientene ikke får god nok oppfølging.

– Det skal gå raskt, man skal ta mange pasienter i løpet av en dag. Mange pasienter føler at de ikke får dekket sine behov fordi legen har for kort tid. Legen har bare 20 minutter eller et kvarter, og må jage ut pasienten før man føler at man er ferdig.

Hun er tydelig på hva som må til dersom hun skal vurdere å gå inn i yrket.

– Det må bli færre pasienter per fastlege, og mer regulert slik at det lønner seg for unge leger å gå inn i stillingen, sier Evjemo.