Hopp til innhold

Fastleger slår alarm: 6 av 10 vil slutte i yrket

Stress, arbeidspress, for mange ekstraoppgaver og en følelse av å ikke strekke til. Fortsetter det slik vil fastlegeordningen kollapse, frykter utmattede leger.

Fastleger slår alarm

SLÅR ALARM: Harald Sundby, Inga Marthe Grønseth, Finn Høivik, Hanna Helgetun Krogh, Marthe Kjelstad, Tor Magne Johnsen og Mona Størseth er noen av legene i Trønderopprøret, som ønsker bedre vilkår for fastleger.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

En ny undersøkelse viser enorm frustrasjon blant fastlegene i Trondheim. Mange sier de jobber 20 timer overtid i uka, og brorparten tviler på at de makter å fortsette i yrket dersom situasjonen ikke bedrer seg.

– Dette er ikke til å holde ut, sier Mona Størseth.

Fastlege Mona Størseth

Fastlege Mona Størseth

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Hun er en av mange som er bekymret for fastlegeordningens framtid. Den nye undersøkelsen inneholder dystre tall: Seks av ti har vurdert å slutte det siste halvåret. Ni av ti kjenner regelmessig på negativt stress i løpet av arbeidsdagen. Ti av ti sier de ikke har kapasitet til å ta på seg flere oppgaver.

Seks av ti fastleger sier jobben går utover helsen.

Trondheimstallene gjelder flere storbyer

Tallene fra Trondheim er trukket ut fra en nasjonal undersøkelse. Ifølge opprørets leder, Tor Magne Johnsen, er trondheimstallene trolig representative for resten av storbyene i Norge. Han sier tallene er verre enn han først fryktet.

– 60 prosent blir syke av jobben sin. De fleste bedrifter ville nok aldri akseptert at over halvparten av arbeidsstokken får helseplager av jobben, sier Johnsen.

Fastlege Tor Magne Johnsen

Fastlege Tor Magne Johnsen

Foto: Stein Lorentzen / NRK

– Det er all grunn til å være bekymret for tallene, da vi blant annet fra før vet at leger er overrepresentert på selvmordsstatistikken.

De siste årene er stadig flere oppgaver blitt overført til fastlegene. Ifølge Trønderopprøret har de fått over 150 større og mindre ekstraoppgaver, uten at fastlegene har mottatt flere ressurser til å håndtere de nye arbeidsoppgavene.

Fastlege Inga Marthe Grønseth

Fastlege Inga Marthe Grønseth

Foto: Stein Lorentzen / NRK

– Vi har lyst til å holde ut, vi elsker jobben vår og pasientene våre. Men vi føler at vi ikke strekker til. Jeg har tenkt på å slutte, men jeg vil helst ikke, sier fastlege Inga Marte Grønseth.

Også tidligere undersøkelser bekrefter at fastleger i Norge mener presset er for stort.

Frykter kollaps

Om fastlegeordningen ikke endres snarlig, er det bare en fjerdedel av de spurte som sier de kommer til å fortsette i jobben om fem år. Helseminister Bent Høie (H) har lovet en handlingsplan til 2020 for å forbedre ordningen, men Johnsen frykter at han og kollegaene ikke vil holde ut så lenge.

– Jeg tror ordningen kan kollapse gradvis. Hvis bare ti leger slutter til våren, og vi ikke får inn nye, betyr det at 10.000-15.000 innbyggere står uten fastlege. Vi trenger en nødpakke fra kommunen før staten kommer på banen.

Trondheimsordfører Rita Ottervik (Ap) deler bekymringene til fastlegene, og innrømmer at kommunen ikke har klart å rekruttere nok fastleger når arbeidsmengden har økt.

– Vi må sørge for at det er attraktivt for unge leger å gå inn i fastlegeyrket, og at de ikke må velge mellom familien sin og jobb, sier Ottervik.

Trondheimsordfører Rita Ottervik

Ordfører Rita Ottervik (Ap)

Foto: Morten Andersen / NRK

Foreslår strakstiltak

Ottervik ønsker å øke tilskudd til legesentrene, innføre vikarordninger for å avlaste fastlegene, og fjerne oppgaver som hun mener er unødvendig byråkrati.

– Fastlegene burde sluppet å skrive legeattester til forkjølte ungdommer. Det kunne helsetjenesten på skolen gjort.

Dersom fastlegetilbudet blir svekket, tror Ottervik det bare blir folk som bruker private helsetjenester som får rask tilgang til fastlege.

– Har vi ikke nok fastleger, har vi ikke legedekning til å gi alle etter behov. Jeg er bekymret for at det blir lommeboka som avgjør om man får helsehjelp eller ikke.

Hun går i bresjen for å starte et pilotprosjekt i Trondheim, hvor målet er å finne nye måter å organisere fastlegeordningen på.

100 millioner mer til fastlegene

Helsedepartementet sier regjeringen tar fastlegenes situasjon på alvor, og at fastlegeordningen skal evalueres. En handlingsplan komer ikke før 2020, men regjeringen har iverksatt midlertidige tiltak, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke.

– For å gjøre det mer attraktivt å bli fastlege og forbli i yrket, ga vi i årets oppgjør 100 millioner kroner til fastlegene over det andre grupper fikk, forteller Bjerke.

Hun understreker at det vil ta tid å iverksette markante forandringer i fastlegeordningen.

– Skal vi gjøre store endringer i en ordning som er så viktig for så mange, må ta oss tid til å identifisere hva som er de største utfordringene og drøfte hva som er de beste løsningene.

For mange leger blir løsningen å gå over til privat praksis. Det ønsker fastlegene i Trønderopprøret å unngå.

– Vi må holde på den offentlige fastlegeordningen, sier Inga Marthe Grønseth.

– Det folk ikke forstår er at den offentlige helsetjenesten kan falle sammen. Da får vi det som i USA, mener Mona Størseth.