Hopp til innhold

Fare for flom flere steder i landet

For store deler av Vestlandet og Midt-Norge varsler Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, om flomfare. Men Østlandet går fri.

Drive i Oppdal

Vannstanden i Driva i Oppdal har steget de siste dagene. Her er et bilde fra lørdag formiddag.

Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Elin Gerd Langsholt, flomvarsler NVE

Elin Langsholt i NVE

Foto: Stig Storheil / NVE

– Flomvarselet gjelder for Hordaland, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Det sier vakthavende hydrolog i Norges vassdrag og energidirektorat, Elin Langsholt. I dag har de sendt ut gult flomvarsel til flere fylker i landet.

– Det er fordi at det er mye snø og det smelter mye på grunn av høye temperaturer. Det kom nedbør i går og det har også gjort at smeltingen kommer nå i helgen, sier Langsholt.

Middelflom

Langsholt i NVE sier det handler om en middelflom, en type flom som skjer ganske så ofte i Norge.

– Middelflom skjer annethvert år, så det er ingen sjelden hendelse. Heldigvis er det få skader med denne flommen. Men man må utvise en viss varsomhet hvis man ferdes langs vassdrag.

Hun nevner at flommen kan bli størst i områder som Rauma, Vossovassdraget og Gaula.

Flom på Voss

Blir det flom i Vossovassdraget, blir det i hvert fall ikke første gangen det skjer.

Foto: Synnøve Stalheim Mørkve

Vårflommen over på Østlandet

NVE har så langt ikke sendt ut flomvarsel for andre fylker, men sier likevel at noen flere fylker kan bli rammet i tiden framover.

– Nord for Sør-Trøndelag og oppover er det en del nedbør, men der er det kaldt. Så det ser ut som vårflommen lar vente på seg.

For Østlandet sin del er det ingen fare i tiden framover.

– På Østlandet er det lite snø, så det er nok vårflommen over for denne gang. I Telemark er det høy vannstand, men ingen fare.

Flomvarselet på gult nivå vil bli stående over helga.

– Denne varme værtypen holder fram til mandag. Det blir litt kaldere igjen på tirsdag, så vi holder varselet fram til mandag, sier Langsholt.