Får kritikk etter selvmord

Sykehuset Namsos får kritikk av fylkeslegen etter at en kvinne tok sitt eget liv på sykehuset.

Sykehuset Namsos

Fylkeslegen mener Sykehuset Namsos brøt loven da en kvinnelig pasient tok sitt eget liv.

Foto: Knut Reitan/NRK

Den kvinnelige pasienten var innlagt ved psykiatrisk avdeling da hun begikk selvmord, skriver Trønder-Avisa .

Kvinnens pårørende reagerte da de ikke fikk kontakt med henne på telefon den dagen hun døde. Da de kom til sykehuset, var ikke pasienten på den avdelingen hun skulle. Fem timer senere ble det slått fast at hun hadde tatt sitt eget liv.

– Ikke kommunisert videre

– Miljøpersonalet har alarmert vaktsystemet, men informasjonen har ikke blitt kommunisert videre til ansvarlig behandler, skriver fylkeslege Marit Kverkild i sin rapport etter dødsfallet.

Fylkeslegen mener sykehuset brøt loven og mener det ble gjort flere feil, blant annet i forhold til risikovurderingen rundt pasienten, samt samarbeidet med de pårørende, skriver avisa.

– Det foreligger ikke tilstrekkelige rutiner for å kommunisere viktig informasjon mellom de som mottok informasjonen, og de som har myndighet til å agere i forhold til den, mener fylkeslegen.

– Tar kritikken alvorlig

Kathinka Meirik er leder for psykiatrisk klinikk i Helse Nord-Trøndelag, og hun tar kritikken alvorlig.

– Vi er glade for at slike saker blir grundig gjennomgått, og vi har gått gjennom den internt i helseforetaket. Slik jobber vi for å hindre at noe lignende skal kunne skje igjen, opplyser hun til Trønder-Avisa.