NRK Meny
Normal

Fant radioaktivt materiale

En sylinder med radioaktivt materiale har ligget umerket på et lager hos SINTEF Petreoleumsforskning i Trondheim.

Sinfet Petroleumsforskning
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

13 personer i SINTEF og fire personer fra et annet firma kan ha blitt utsatt for helsefarlig stråling i ni år uten å vite det, skriver
Adresseavisen.

Følger opp ansatte

Den radioaktive kilden ble oppdaget ved en tilfeldighet i et lagerbygg 5. juni. Statens strålevern ble varslet umiddelbart, og foreløpige målinger med Geiger-teller viser at strålenivået var så lavt at det ikke utgjorde noen fare et par meter unna.

Alle som har vært i nærheten av den radioaktive kilden følges
opp med helseundersøkelser. Vi legger også stor vekt på å gi god
informasjon til de berørte for å dempe bekymringer. Hittil har
vi ikke fått noen indikasjoner på at noen av våre ansatte har
vært utsatt for helsefare, sier forskningssjef Jon Harald
Kaspersen i SINTEF Petroleumforskning.

Den radioaktive kilden, trolig Cesium, er en liten gjenstand
kapslet i en rørsylinder. Sylinderen kom til lagerlokalet på
Tiller i Trondheim i mai 2000 sammen med noe vitenskapelig
utstyr overtatt fra et firma som hadde gått konkurs.