Fant flere brudd på hygienepraksis ved St. Olavs

Etter at et barn døde av salmonellasmitte ved St. Olavs hospital i sommer satte Mattilsynet igang en inspeksjon ved sykehuset. Der avslørte de flere mangler.

St. Olavs Hospital

INSPEKSJON: Mattilsynet fant forhold ved St. Olavs Hospital som ikke er i tråd med regelverket.

Foto: St. Olavs Hospital

Det var i juli at et barn døde på St. Olavs Hospital etter å ha blitt smittet av salmonella. I etterkant har Mattilsynet hatt flere møter og inspeksjoner ved sykehuset. Det ble ikke påvist salmonella i noen av prøvene som ble tatt, men Mattilsynet fant forhold som ikke er i tråd med regelverket.

Sannynligvis smittet på St. Olavs

Andreas Frans Radtke

Andreas Radtke, smittevernoverlege ved St. Olavs Hospital, tror barnet som døde av salmonella, ble smittet under oppholdet på St. Olavs hospital.

Foto: Jørgen Pettersen / NRK

Smittevernoverlege ved St. Olavs hospital, Andreas Radtke, mener at barnet som døde mest sannsynlig ble smittet av salmonella på sykehuset og ikke før innleggelsen.

– Ut fra inkubasjonstid (den tiden som forløper mellom smitteøyeblikket og sykdomsutbruddet, journ. anm.) og liggetid til barnet, så er det mest sannsynlig at barnet ble smittet i løpet av oppholdet her på St. Olavs, sier Radtke.

– Kan dere utelukke at barnet ble smittet av salmonella på sykehuset som følge av dårlige hygienerutiner?

– Vi har ikke funnet en smittekilde, derfor kan det bare bli spekulasjoner på hvordan barnet ble smittet. Det vil jeg ikke begi meg ut på, sier han.

Rutinene for hygiene ikke bra nok

Solveig Almaas, seksjonssjef, Mattilsynet Trondheim og Orkdal

Solveig Almaas, seksjonssjef avdeling Trondheim og omland, er glad for at St. Olavs hospital har reagert umiddelbart på manglene som ble påpekt.

Foto: Kjetil Nesgård / NRK

I sin rapport avdekket Mattilsynet kritikkverdige forhold både når det gjaldt styring og kontroll med temperaturer av kjøleskap, rutiner for håndvask, rengjøring av isbitmaskin, temperaturer i oppvaskmaskin og personlig hygiene.

– Det ble påpekt plikten med å rydde opp, og det gjorde St. Olavs umiddelbart. Det var positivt at de tok tak i situasjonen så raskt, og vi så ingen grunn til å stenge noe, sier Solveig Almaas, seksjonssjef avdeling Trondheim og omland i Mattilsynet.

Hun påpeker at Mattilsynet ikke så regelbruddene som alvorlige, men likevel store nok til at de måtte tas tak i.

Sykehuset har iverksatt flere tiltak

Radtke sier det er bekymringsfullt at sykehuset ikke har fulgt alle regler som blant annet gjelder håndtering av mat. Men de har nå igangssatt en omfattende tiltaksliste som skal sikre forsvarlig hygienehold.

– Vi har nå bedre temperaturkontroll i kjøleskap og frysere. Når det gjelder vaskeprossesser har vi nå fått god kontroll på temperaturer i oppvaskmaskin. Vi har også gjort grep med å stenge muligheten for foreldrene til pasientene å tilberede mat på sengepost, sier Radtke.