Hopp til innhold

Få grunneiere får erstatning for jagerflystøy

Lagmannsretten har behandlet ankesaken om flystøy på Ørlandet. Grunneierne kommer langt dårligere ut nå, enn hva de gjorde i tingretten.

Norsk F-35 tar av fra taxebane Yankee
på Ørland flystasjon.

STØY FRA KAMPFLY: Over to hundre grunneiere rundt den militære flybasen på Ørlandet i Trøndelag har gått til massesøksmål mot staten.

Foto: Ole Andreas Vekve / Forsvaret

Lagmannsretten slår fast at kun to eiendommer ved flybasen på Ørlandet har krav på erstatning i det store massesøksmålet mot staten.

Over to hundre grunneiere rundt flybasen på Ørlandet gikk til sak mot staten ved Forsvarsdepartementet.

De mener eiendommene deres er blitt påført ulempe, og at husene har fått forringet verdi etter at de nye F-35-jagerflyene kom til basen.

Dette handler i all hovedsak om støy.

Nå har Frostating lagmannsrett behandlet ankesaken. Her kommer grunneierne langt dårligere ut enn hva de gjorde i tingretten.

Les også Grunneierne rundt kampflybasen vant delvis fram i retten

F-35, norske jagerfly, tanking i lufta under øvelsen Arctic Challenge, Ørland

Kun to av 16 utvalgte eiendommer er tilkjent erstatning. Og erstatningsbeløpene er langt lavere enn hva tingretten konkluderte med.

Forsvarsdepartementets anke har i all hovedsak ført fram og det er vi fornøyde med. Samtidig er det viktig for staten å fortsette en god dialog med alle naboene, sier advokat ved Regjeringsadvokaten Håvard H. Holdø.

Han har ført saken for Forsvarsdepartementet sammen med advokat Omar Saleem Rathore.

Måling av støy under rettssak på Ørlandet

Her gjør senioringeniør hos Forsvarsbygg, Hege Aamodt, støymåling under en takeoff på Ørlandet i april 2023. Retten var flere dager på befaring på eiendommene rundt basen.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Viser til naboloven

Grunneierne viser blant annet til naboloven og at man ikke skal påføre naboeiendom urimelig eller unødvendig ulempe.

Den nye jagerflytypen F-35 lager mye lyd, og flesteparten av de nye jagerflyene er stasjonert på Ørlandet.

Det betyr mange fly i lufta som både skal ta av og lande.

Grunneiere rundt flybasen mener støyen er blitt såpass mye verre enn tidligere at de har fått et verditap på eiendommene sine.

F-35 tar av fra Rygge september 2020

F-35 med etterbrenner.

Foto: Ingeborg Gloppen Johnsen / Forsvaret

Dette fikk de delvis medhold i med dommen fra Trøndelag tingrett i juli 2023.

Men både staten og grunneierne anket dommen videre til lagmannsretten.

Les også Både grunneiere og staten anker dom om jagerflystøy

F-35, norske jagerfly, tanking i lufta under øvelsen Arctic Challenge, Ørland

I og med at saken berører mange hus og folk ble 16 eiendommer plukket ut til å representere grunneierne.

Dette var ti vanlige eiendommer og seks landbrukseiendommer.

I dommen fra tingretten fikk fem av ti eiere av vanlige eiendommer ganske store beløp i erstatning. Dette gjelder de med mest støyforverring.

Kravene lå på rundt 700.000-800.000 kroner per eiendom i snitt.

I erstatningene som ble tilkjent fra tingretten var det store individuelle forskjeller på beløpene. Det var beløp alt fra 500.000 til 3 millioner kroner.

Av de seks landbrukseiendommene som representerte gårdsbruk under rettssaken, fikk tre erstatning.

Men med ankesaken og dommen i lagmannsretten er det nå kun to eiendommer som får erstatning.

Utsikt utover Ørland og Brekstad fra Lerberen

Tidligere var jagerfly i Norge fordelt mellom flere flybaser. Nå har flesteparten av landets nye kampfly F-35 hovedbase her på Ørlandet på Fosen i Trøndelag.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Dette gjelder en landbrukseiendom sør for flystripa, og en fritidseiendom nordvest for flystripa.

Beløpene ligger på 350 000 kroner og 500 000 kroner.

I tillegg må alle som ikke har fått erstatning betale egne saksomkostninger.

– Vi konstaterer at lagmannsretten har lagt til grunn en høyere terskel for erstatning enn tingretten, sier advokat Arild Paulsen fra advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

Han representerer flesteparten av grunneierne.

Støy som forventet?

Et viktig spørsmål under rettssakene har vært om støyforverringen var ventelig.

Det vil si om dette var noe naboene kunne forvente da de etablerte seg rundt flystasjonen.

Ett av statens argumenter mot grunneierne på Ørlandet, er at det har vært militær base i området over lang tid.

Da bør det ligge i kortene at det vil være støy fra jagerfly.

Les også F-35 er miljøversting i Forsvaret: – Jeg vil fly på biodrivstoff innen året er omme

Luft til luft-bilder av F-35 fra 332 skvadronen på Ørland flystasjon 132 luftving. Totalt fire f-35 utenfor trøndelagskysten. Bildene er tatt fra Luftforsvarets C-130J Hercules fra 335 skvadron på 134 luftving stasjonsgruppe Gardermoen.

De som saksøker, viser til at det er historisk at Norge samler nesten all sin kampflyaktivitet på ett sted, og at innbyggere rundt basen lider under omstruktureringen av Luftforsvaret.

Til nå er 40 av 52 av de nye jagerflyene av typen F-35 kommet til landet.

Regjeringsadvokaten har vist til at det har vært en verdiøkning i boligmarkedet med økt aktivitet ved flybasen.

Partene har fire uker på seg til å eventuelt anke saken.

Les også Håvard har fire militære kamera rett utenfor stueveggen

Håvard Hoff, Ørland