Hopp til innhold

220 grunneiere saksøker staten – mener flystøy rammer dem økonomisk

Naboene til kampflybasen på Ørlandet mener støyen fra jagerflyene er blitt såpass omfattende at de vil ha erstatning fra staten.

F-35 tar av fra Rygge september 2020

ETTERBRENNER: Slik ser det ut når et F-35 tar av. De har kraftigere motor enn kampflyene Luftforsvaret tidligere har brukt, og bråker mer.

Foto: Ingeborg Gloppen Johnsen / Forsvaret

– Vi har vært opptatt av at intensiteten på flystøyen skal komme bedre fram i beregningene som er gjort. Dette mener vi at vi nå har fått til, sier advokat Arild Paulsen i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

Paulsen representerer 193 av grunneierne bak søksmålet.

Han varsler at staten ved Forsvarsbygg vil motta et søksmål etter påske.

Beboerne rundt kampflybasen krever erstatning.

De mener tålegrensen for støy er overtrådt, og at støyen forringer verdien på eiendommene deres.

Les også: Hans Kristian og 200 andre boligeiere saksøker staten for støy

Hans Kristian Norset, leder Støygruppa Ørland
Hans Kristian Norset, leder Støygruppa Ørland

– Vi har tidligere sendt et prosessvarsel, og kommer til å sende et søksmål mot staten hvor vi krever erstatning i henhold til naboloven, sier Paulsen.

24 jagerfly så langt

Til nå har Norge mottatt 24 jagerfly på norsk jord av typen F-35.

I tillegg kommer ti fly som brukes til opplæring i USA.

Totalt skal Norge kjøpe 52 slike jagerfly.

Kampflyene tar av og lander over bebyggelsen i Ørland kommune og også over Orkland og delvis Indre Fosen.

Hans Kristian Norset, F-35 og støymåler, Ørland

Støyen fra de nye kampflyene på Ørlandet bli registrert av støymålere. Innbyggere rundt flybasen mener lydnivået er slik at det går på bekostning av eiendommene deres.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Det er gjort støymålinger rundt flybasen over mange år.

Forsvarsbygg er kjent med at det er varslet et søksmål og vil forholde seg til et eventuelt søksmål på samme måte som for ethvert søksmål mot staten, sier eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase, Carl Oscar Pedersen.

Folk på Ørlandet mener måten støymålingene blir lagt fram på, ikke har vært rettferdige i forhold til den opplevde støyen.

Målingene er presentert som gjennomsnittsstøy gjennom et døgn, og maks-støy.

– De reelle støyulemper beskrives bedre av støyberegninger som viser antall hendelser per dag over visse nivå og varighet av slike hendelser, sier advokat Paulsen.

Brekstad, Ørland

Ørland er delt inn i ulike støysoner. Nå mener innbyggere i både gul og rød sone at de har krav på erstatning fra staten. Tettstedet Brekstad ligger like ved flybasen.

Foto: Ingrid Lindgaard stranden / nrk

Måler smertefulle desibel

Støygruppa på Ørlandet har i samarbeid med advokat og Forsvarsbygg bestilt nye støyberegninger fra Sintef.

Støygruppa representerer grunneiere som er berørt.

Det er plassert ut sju målere på ulike steder.

Disse målingene tar for seg såkalt «number-above» og «time-above»-hendelser.

Det vil si målinger som viser hvor ofte det er plagsom støy. Det betyr over 60 dB og 67 dB. Det er også målt hvor lenge den varer.

Ifølge Støygruppa Ørland viser de nye beregningene at det vil være gjennomsnittlig tre ganger så mye støy over 60 dB når alle kampflyene er på plass, som det var i 2010 før kampflybasevedtaket ble gjort.

Les også: Her graver de fram bronsealderens svar på kampflybase

Utgravninger, Austrått
Utgravninger, Austrått

De viser også til at det i gjennomsnitt blir fire ganger så mye støy over 67 dB.

– Hvis man bare tar et gjennomsnitt gjennom et døgn, får man ikke fram intensiteten i de situasjonene hvor det er høy lyd. Ved å bryte ned målingene får man vist hvor ofte man blir utsatt for støy. En får bedre dokumentert støyulempene, sier Paulsen.

Må kunne påvise et økonomisk tap

Innbyggere i utsatte områder rundt kampflybasen mener støyen har forringet verdien av boligene deres.

For at støy skal gi grunnlag for erstatning må blant annet støyen være i strid med forbudet om «urimelig ulempe» i naboloven, videre må den som krever erstatning kunne påvise et økonomisk tap, sier Pedersen.

Eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase, Carl Oscar Pedersen

Eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase, Carl Oscar Pedersen. sier de er forberedt på å forholde seg til et eventuelt søksmål.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

– Vi mener vi har grunnlag for et krav. Størrelsen på kravene må vi få taksert i hvert tilfelle for å komme fram til, sier Paulsen.

Da innbyggerne rundt Gardermoen fikk sin dom i Høyesterett i 2006, var den gjennomsnittlige erstatningen på mellom 200–300 000 kroner per hus, ifølge advokaten.

Han viser til at det er større individuelle variasjoner på Ørlandet, enn det var på Gardermoen.

Uenige om ganske mye

Partene skal møtes neste uke for et møte.

– Det virker som vi er ganske uenige om ganske mye, sier Paulsen.

Støymåler

Det er gjort støymålinger i store områder rundt kampflybasen.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

– En eventuell dom vil ikke ha noe å si for aktiviteten eller operativiteten til kampflybasen. Dersom domstolene kommer til at aktiviteten er i strid med naboloven, og at grunneierne har lidt et økonomisk tap, kan staten ved Forsvarsdepartementet dømmes til å erstatte et beregnet tap, sier Pedersen i Forsvarsbygg.

NRK presiserer: I første versjon av nettsaken stod det at Norge hadde tatt i mot 27 jagerfly av typen F-35. Det riktige tallet er 24. Artikkelen er nå oppdatert med det riktige antallet.