Uenighet om flere pollenallergikere bør få dyr vaksinepille

Norsk professor mener 500.000 nordmenn kan få en ny hverdag med den nye medisinen. Norsk forening for allmennmedisin mener dette er et unyansert utsagn.

Bjørk

NATURLIG FIENDE: For mange er bjørken et mareritt. Pollenallergikere må ofte holde seg inne i den verste pollensesongen.

Foto: Analogicus / Pixabay

26.04.21: I etterkant av at NRK publiserte denne saken, er vi gjort oppmerksom på at Sverre Steinsvåg har fått betalt for å holde foredrag på vegne av legemiddelprodusenten ALK. Men i denne saken får vi bekreftet at han stiller på eget initiativ. NRK intervjuet leder i NFA, Marte Kvittum Tangen og la til hennes sitater i saken etter publisering. Vi har også endret tittel og ingress i saken etter publisering.

Allergiske sykdommer påvirker svært mange mennesker på verdensbasis. I Norge sliter omtrent en million mennesker med pollen- og gressallergi.

Av disse får omtrent halvparten hjelp som faktisk fungerer, mener overlege og professor ved Sørlandet sykehus, Sverre Steinsvåg.

– Dette kan være snakk om medisiner eller nesespray, som ikke har god nok effekt. Det vil si at plagene fremdeles er store, selv om man går til behandling.

I fjor kom en ny vaksine mot bjørkepollen på blå resept for dem over 18 år. Det vil si at staten dekker store deler av kostnadene. Steinsvåg mener den nye medisinen kan være redningen for mange nordmenn.

– Problemet er bare at svært få fastleger i Norge vet at behandlingen finnes, sier han.

– Må vurdere nytten opp mot risikoen

– Det er ikke 500.000 nordmenn som har så alvorlige plager av pollenallergi at de har behov for denne medisinen, sier leder for Norsk forening for allmennmedisin (NFFA), Marte Kvittum Tangen.

– At dette skal være et riktig tal, for et stort antall pasienter, det tror jeg ikke på, sier hun og.

Tangen mener at medisinen kan være til god nytte for pasienter med alvorlige plager og som ikke får hjelp av vanlig symptomlindrende behandling. Men mener at det ikke er behov for denne typen vaksinering for pasienter som har lite alvorlige plager, og kanskje veldig sjeldne plager.

– Og så er det alltid sånn med medisin at man må vurdere nytten opp mot risikoen. Dette er også en medisin som kan ha ganske alvorlige bivirkninger og det skal alltid være god grunn før man starter behandling med den, sier Tangen.

Hvilke alvorlige bivirkninger snakker du om?

– Den kan gi alvorlige allergiske reaksjoner for noen pasienter. Noen pasientgrupper skal man være spesielt forsiktig med å behandle med denne medisinen. For eksempel visst de har en autoimmun sykdom, immunsvikt eller veldig alvorlig astma, svarer Tangen.

Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin

Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin

Foto: Trond Øyvind Karterud/NRK

– En behandlingsform vi kjenner ganske godt til

Selv om Itulazax er en ny medisin bestrider lederen for NFA også påstanden om at svært få fastleger vet om behandlingen.

– Dette er en behandlingsform som vi kjenner ganske godt til. Jeg tenker at de fleste fastleger gjør fornuftige vurderinger i forhold til at det skal være god nytte av behandlingen før man starter den, sier Tangen.

Hva vet dere om effekten av denne medisinen kontra de langt billigere alternativene mot pollenallergi?

– Om man ikke har veldig utartede plager kan man ha like god effekt av symptomlindrende behandling i perioder, svarer Tangen.

Ser god effekt av behandlingen

I Oslo jobber fastlege Anders Østrem, og han har tatt i bruk medisinen, som kalles Itulazax, på sine pasienter.

Han sier folk har hatt god effekt etter ett år med behandling.

I likhet med Steinsvåg mener Østrem det er viktig å spre budskapet, slik at folk med behov får prøve den.

– Det handler om at pasienter skal få optimal behandling, uansett hva de sliter med.

«Norgesmester» i pollen

Rune Andersen fra Bodø har tidligere omtalt seg selv som norgesmester i pollen. Han har hatt store plager i mange år.

Etter å ha forsøkt ulike medisiner og behandlinger, ble han i 2019 gjort oppmerksom på at det finnes en allergivaksine i pilleform.

Og den nye medisinen har gjort underverker for den tidligere «norgesmesteren».

– I dag hadde jeg ikke vært kvalifisert til et opptak en gang, spøker Andersen. Han sier forskjellen er enorm etter at han startet med de nye tablettene.

Rune Andersen, tidligere verdensmester i bjørkepollen.

UT PÅ TUR: Tidligere har det vært vanskelig for Rune Andersen å dra på fjellturer under pollensesongen, men en ny medisin har endret alt.

Behandlingen varer i tre år og koster 30.000 kroner

Allergi er også en stor økonomisk belastning for samfunnet.

En studie som ble utført i USA i 2006, viste at pollenallergi var den største samfunnsmessige kostnaden i tapt arbeidsfortjeneste. Sykdommen fører med seg mange sykemeldinger.

Den nye vaksinepillen har også høye utgifter for det norske samfunnet. En behandling vil koste omtrent 30.000 kroner, og det finnes visse krav til å få behandlingen refundert.

Men gevinsten vil uansett være større, dersom folk holder seg friske nok til å gå på jobb, mener fastlege Anders Østrem.

– Det er ganske sjelden at pasienter må være hjemme fra jobb fordi de har allergiplager, det er selvsagt noen som er så plaga at de i pollensesongen må være hjemme fra jobb i korte perioder, men dette er en dyr medisin.

Leder for Norsk forening for allmennmedisin (NFA), Marte Kvittum Tangen påpeker at en slik samfunnsøkonomiske analyse er en ganske komplisert uttrekning, før hun sier følgende.

– Jeg tror ikke det er sånn at det nødvendigvis er samfunnsøkonomisk sparende å behandle et så stort antall nordmenn med dette medikamentet.

Skal fungere som en kur mot pollen

Rune Andersen startet behandlingen like etter at tablettene ble tilgjengelig. I løpet av de neste to årene skal han ta en dose daglig.

Før han startet med behandlingen måtte han holde seg inne i den verste pollensesongen.

– Det var hardt nok å gå på jobb, for man blir så kraftig redusert. I fjor var alt annerledes. Det er som dag og natt, sier han.

Ifølge overlege Steinsvåg, så har Itulazax også en annen egenskap som skiller den fra andre allergimedisiner.

Den fungerer etter at man er ferdig med selve behandlingsopplegget.

– Dette er ikke som annen allergimedisin, som bare fungerer når du tar den. Den skal vare i mange år etter avsluttet behandling, så den er på en måte en kur, sier han.

Sverre Steinsvåg

OVERLEGE: Sverre Steinsvåg ønsker å gjøre fastleger oppmerksomme på den nye vaksinen. Han tror mange som sliter med pollenallergi, kan få bedre hjelp.

Foto: Privat

Leder for NFA, Marte Kvittum Tangen, mener det er helt riktig at det er en behandling som varer over tid og ikke bare er en symptomlindring. Men at man og må veie opp om det er verdt å ta den behandlingen i tre år, mot det å bruke allergimedisiner, som man for eksempel har symptomeffekt på i to-tre uker hvert år.

– For at man skal bli refundert på blå resept må det være moderate eller alvorlige plager, understreker hun.