Håper på erstatning for forgiftning

Nå er hun snart 80 og kan endelig håpe på å få erstatning for kvikksølvforgiftning.

Video Brukte sugerør på kvikksølv

Sonie Heen-Fagerli er alvorlig skadd av kvikksølv, men det fikk hun først stadfestet for tre år siden ved st Olavs hospital.

Sonie Heen-Fagerli jobbet på tannlegekontor i Trondheim fra hun var 14 år. Endelig kan hun håpe på å få erstatning for kvikksølvforgiftning som har gitt henne alvorlige helseplager.

I dag ble det kjent at Trygderetten har snudd i to saker der tannlegeassistenter har søkt om erstatning for kvikksølvforgiftning. De får medhold i at sakene deres skal betraktes som yrkessykdom.

Kvikksølv etikett

Barn med misdannelser

Heen-Fagerli er alvorlig skadet av kvikksølv, men det fikk hun først stadfestet for tre år siden ved st Olavs hospital. Hun jobbet som tannlegeassistent fra 1946-1985.

På tannlegekontoret lærte hun å koke kobberamalgam, og å veie opp kvikksølv til bruk i fyllinger. Noen ganger måtte hun bruke sugerør for å trekke kvikksølvet opp fra kannen det kom i, for så å fordele det i små glass.

– Vi visste at det var noe som var farlig, men hva som var farlig visste vi ikke, sier hun.

Hun hadde mange aborter før hun fikk barn, og begge barna hennes har alvorlige medfødte misdannelser.

– Erstatning er på sin plass. For mitt vedkommende så er det jo ikke bare jeg som er plaget, men jeg vet hvilke problemer som venter mine barn, sier Sonie Heen-Fagerli.

Tannlegekontor

Tusenvis som har arbeidet på tannlegekontorer, og deres barn, kan være skadet av kvikksølvdamp.

Se brennpunktdokumentaren: Med Nav i sikte

Forventer mange rettssaker

Staten kan heretter vente seg et ras av erstatningssøksmål, for de to som nå har fått medhold er bare to av tusenvis av kvinner som ble utsatt for forgiftning etter å ha arbeidet med kvikksølv .

Plager som kan skyldes kvikksølvforgiftning:
Synsforstyrrelser, nedsatt førlighet, diarè, konsentrasjonsvansker, ekstrem tretthet, hukommelsesproblemer, skjelvinger, humørsvinginger, angst, menstuasjonsforstyrrelser, depresjoner.

Amalgam

Når amalgam ble varmet opp for bruk til tannfyllinger, ble kvikksølvdamp frigjort.