Hopp til innhold

Stor studie om søvn og månefaser: Kan føre til at menn sover dårligere

Tror du månen påvirker søvnen din? I en ny undersøkelse har svenske forskere forsøkt å komme til bunns i mysteriet.

Månen.

EVIG SYNDEBUKK: Månen er jordens eneste naturlige satellitt, og gjennom tiden har den fått skylden for både menneskers helsetilstand og kriminalitetsbølger.

Foto: Amber Avalona/Pixabay

Å sove er helt avgjørende for å fungere, men mange sliter med å få nok timer på puten. Det kan være ulike årsaker til dette: småbarnsliv, sykdom og alder er noen av dem.

Men hva om også et lysende himmellegeme er en variabel i det store søvnmysteriet?

I mange år har forskere nemlig forsøkt å finne ut om månens syklus kan spille en rolle, og nå kan man ha funnet nye svar.

– Vi fant blant annet at søvnen er dårligere i perioden når månen vokser, og at det er menn som sliter mest, sier Christian Benedict til NRK. Han er søvnforsker ved universitetet i Uppsala.

Dette skal være den hittil største undersøkelsen av sitt slag, knyttet til det litt omdiskuterte temaet.

Målte hjerneaktivitet, respirasjon og muskelaktivitet

I den nye studien brukte forskerne søvndata fra 852 svenske menn og kvinner.

Ved å studere én tilfeldig natt blant samtlige deltagere, kunne de undersøke hvor godt folk sov i forbindelse med de ulike månefasene.

Resultatene baserer seg på ulike målinger, kalt polysomnografi. Ved å bruke denne metoden kan man blant annet se på hjernens elektriske aktivitet om natten.

I forkant av studien hadde forskerne en teori om at folk ville sove dårligere når månen var inne i sin voksende periode. Noe som skulle vise seg å være riktig.

Det som var mer overraskende var at mennene slet mer enn kvinnene.

Nymåne 15. januar

NYMÅNE: Ifølge studien sliter de fleste mest med søvnen når månen begynner å vokse. Menn reagerer mer enn kvinner.

Foto: Ole Kr. Tangen

Store tidsforskjeller

Månefasene er delt inn i fire hovedfaser: nymåne, første kvarter, fullmåne og siste kvarter. Når Månen går fra nymåne til fullmåne er den i «ny», og motsatt er den i «ne».

Som forskerne forutså, var nymåne-perioden den mest utfordrende.

Blant mennene som fikk søvnen registrert når månen vokser, så man at den var dårligere enn hos dem som fikk søvnen registrert når månen avtar.

Her var det en tidsforskjell på 20 minutter.

I kontrast var kvinnene betydelig mindre påvirket. Her lå forskjellen på kun 12 minutter.

Månefasene

DE ULIKE MÅNEFASENE: En månefase viser til forskjellen i utseendet på den synlige delen av månen sett fra jorda. En halvdel av månen er alltid opplyst av sola, men fordi månen går i bane rundt jorda, ser vi månen fra forskjellige vinkler etter som tiden går.

Foto: Mariann Kløverød Foss / MET

Lite kunnskap

Bjørn Bjorvatn er søvnforsker ved Universitetet i Bergen. Han sier det er en grundig gjennomført studie, med mange deltagere.

– For meg er det overraskende at det er menn man finner forskjell for, og ikke kvinner. Og forskjellene er større enn jeg hadde forventet, så kanskje kan dette ha en betydning, sier han til NRK.

Kollega og søvnforsker Ståle Pallesen mener månen og lyset kan ha en viss effekt.

– I sum er det mulig at månefasenene har en effekt på søvn. Men funnene og forklaringene på området spriker.

Begge de to forskerne fra Bergen er enige om at man trenger flere undersøkelser.

– Jeg er i grunn tvilende til om dette virkelig har en stor betydning for helsen vår. Vi trenger uansett flere studier fra forskjellige laboratorier før vi kan konkludere, sier Bjorvatn.

Bjørn Bjorvatn

SØVNFORSKER: Bjørn Bjorvatn mener studien er solid, men han er ikke sikker på om denne type forskning vil ha en betydning for allmennheten.

Foto: Universitetet i Bergen

Måtte fjerne månen for å få sikre svar

Det er liten tvil om at det er vanskelig å konkludere i denne saken – heller umulig, innrømmer Christian Benedict.

– For å løse mysteriet måtte vi kunne fjerne månen fra himmelen i en måneds tid, for å se om folk sover bedre.

Men den tyske forskeren tror likevel de er inne på noe, og at det handler mye om hvordan månen reflekterer sollyset.

– Det er utvilsomt noe som fører til at folk sover annerledes i visse perioder av måneden, men det er vanskelig å finne omfanget av månens effekt. Men vi vet blant annet av nyere forskning, at menn kan være mer følsomme for lys enn kvinner.