Enova tar æren for strømnedgangen

Strømforbruket i norske hjem går ned. Det tar det statlige energispareforetaket Enova sin del av æren for, men advarer mot at vi ikke er i havn ennå.

Lyspære

Vi bruker mindre strøm i de tusen hjem.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Kommunikasjonsdirektør Bård Bjerkaker i Enova.

Kommunikasjonsdirektør Bård Bjerkaker i Enova glaeder seg over nedgangen i husholdningenes strøm- og energiforbruk.

Foto: Enova.no / NRK

En undersøkelse fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) viser at husholdningenes strømforbruk har gått ned med 2000 kWh per år fra 1990-tallet til 2000-tallet.

- Vi er blitt bløffet i en årrekke til å tro at vi mangler kraft og at vi bruker for mye strøm i husholdningene, sier Haltbrekken.

Spart i ti år

I Trondheim sitter kommunikasjonsdirektør Bård Bjerkaker i statsforetaket Enova og gnir seg i hendene over nedgangen i strømforbruk i de tusen hjem.

– Det er gledelig at strømforbruket i husholdningene avtar.

– Vi i Enova har jo satt fokus på energibruken i norske husholdninger gjennom snart 10 år. Vi tar gjerne noe av æren for den positive tendensen, sier Bjerkaker.

Les også: Riksrevisjonen mener Enova overdriver egen fortreffelighet

Les også: Strømskuffelse i Trøndelag

Ikke fornøyd

Enova ble etablert i 2001, og har som oppgave å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Bjerkaker mener vi fortsatt har langt å gå før vi kan si oss fornøyd med måten vi bruker energi på.

– Strømbruken i norske husholdninger ligger fortsatt historisk høyt. Dessverre er det ennå ikke tilstrekkelig grunnlag for å si at totalkurven har snudd.

– Vi har fortsatt mye å hente, og sammenlignet med de aller fleste andre land, bruker norske husholdninger fortsatt relativt mye strøm, sier Bård Bjerkaker til NRK.no.

Les også: Rema 1000 sparer tusener på pellets

Avhengig av vannkraft

Norge er et av landene med høyest andel CO2-nøytral energi, særlig fordi vi har store mengder vannkraft. Halvparten av all forbrukt energi i 2008 var i følge SSB elektrisitet.

Enovas talsmann sier det gjør oss sårbare for endringer i el-forsyningen.

– I Norge er vi i stor grad låst til én energibærer (strøm). Derfor har vi i liten grad mulighet til å veksle mellom oppvarmingskilder.

– Dette kan i perioder gi stor økonomisk belastning på enkelthusholdninger, sier Bjerkaker til NRK.no.

Spare og vri

Enova har derfor en todelt strategi for å gjøre oss mindre sårbare for høye strømpriser. De vil generelt at vi skal bruke mindre energi totalt sett, og spesielt at vi skal vri oss vekk fra strøm som kilde til oppvarming.

– Vi ønsker å redusere strømforbruket både fordi energi er kostbart, av hensyn til klimaet og fordi det gir oss større komfort å varme opp med alternative energibærere.

Enovas drømmehus.

Slik ser Enova for seg at fremtidens energigjerrige boliger.

Foto: Plansje: Enova.no / NRK

43.000 innbyggere

Hver gang du lar en 1000 watts varmeovn stå på i én time går 1 øre til Enova. I tillegg til påslaget på 1 øre per kWh får Enova også midler fra statens energifond. Pengene går til å sponse tiltak for å spare energi i industrien, offentlig sektor og i husholdningene.

Husholdninger kan søke om å få dekket inntil 20 prosent til anskaffelse av mer energieffektive oppvarmingsløsninger.

Siden 2006 har over 12.500 husstander fått tilskudd til og gjennomført sparetiltak i hjemmet. Disse husstandene med over 43.000 beboere har investert for 1,1 milliarder kroner i nye oppvarmingsløsninger.

Enova har beregnet at strømforbruket går ned med 0,96 kWh per år for hver statlig sponsekrone til husholdningene.

Tildeling fra Enova 2006-2010

Sparetiltak

Andel av støtten i %

Luft/vann varmepumpe

43.10

Væske/vann varmepumpe

28.70

Pelletskamin

18.40

Sentralt styringssystem

8.70

Pelletskjele

0.80

Solfanger

0.20

Slik har pengene fra Enova blitt fordelt siden 2006:

Snart tom kasse

I 2010 er det satt av 40 millioner kroner til Enovas tilskuddsordninger for husholdninger. Nå er det snart tomt.

I september var det mindre enn fem millioner kroner igjen, på samme tid som de fleste begynner å tenke på tiltak i hjemmet for å få ned strømregninga.

– Det kan gå noe tid før man får positivt svar, sier Bård Bjerkaker i Enova.

Han oppfordrer alle som går med energispareplaner om å søke tilskuddsordningen for husholdningene.

– I Statsbudsjettet for 2011 er det lagt inn nye 40 millioner for tiltak via Enovas tilskuddsordning for husholdninger. Disse midlene frigis 1. januar.

– Vi resirkulerer dessuten hele tiden utlovede stønadsmidler som ikke benyttes innen gjennomføringsfristen, presiserer Bjerkaker.