Eldrebølgen kommer før tida

Trondheim kommune må bruke mye mer penger på eldreomsorg enn tidligere antatt.

Eldrebølgen i Trondheim.

Antallet eldre i Trondheim skyter i været. De neste 20 åra.

Foto: Werner Baum / Illustrasjon : Arne Kristian Gansmo / Scanpix / NRK

Elin Rognes Solbu

Rådmann i Trondheim Elin Rognes Solbu foreslår økt satsing på eldreomsorg for å møte den kommende eldrebølgen.

Foto: Trondheim kommune

Byens befolkning øker, men antallet eldre øker mest. Trondheim passerte 171.000 innbyggere i løpet av første kvartal 2010. Selv om de fleste som flytter hit er unge voksne, så blir befolkningen likevel eldre.

Kostbare 90-åringer

I budsjettet skriver Rådmannen at økningen av antallet eldre de siste åra har vært større enn prognosene tilsa. Det som særlig slår inn som økte kostnader i budsjettet er at vi blir så mange flere over 90 år.

Ni av ti innbyggere som blir eldre enn 90 år trenger nemlig kommunale tjenester. Halvparten av disse trenger et heldøgns omsorgstilbud, mens resten kan greie seg med hjemmetjenester.

– Vi må derfor bygge ut flere heldøgns omsorgsplasser, sier rådmann Elin Rognes Solbu.

Eldreløftet

Rådmannen legger til grunn at kommunen skal nå det vedtatte målet om full sykehjemsdekning i 2015. For å få til det foreslår hun å bruke 135 millioner kroner mer på eldreomsorg. Det er 50 millioner mer enn veksten i antall eldre skulle tilsi.

Innen 2015 skal kommunen klare å:

  • gi alle over 67 år som trenger det heldøgns omsorg enten på sykehjem eller i eldrebolig i et helse- og velferdssenter innen seks uker.
  • gi dem som trenger det utredning, behandling og rehabilitering i helsehus innen to uker.
  • overholde avtalen med St. Olavs Hospital om å ta over utskrivingsklare pasienter.
  • gi alle pasienter med vedtak om langtidsplass tilbud om enerom i et helse- og velferdssenter
  • gi pasienter på korttidsopphold avklaring innen tre uker om pasienten skal flytte hjem igjen med et forsterket tilbud, eller få et rehabiliteringsopphold eller flyttes over på en langtidsavdeling.