NRK Meny

Tilbudet på stedet hvil

I rådmannen sitt forslag til budsjett for 2011 er det ikke rom for å gi innbyggerne i Trondheim flere tjenester.

Flagg med Trondheimsrosa på Trondheim Rådhus.

Rådhuset i Trondheim.

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Artikkelen er flere år gammel.

Kommunen venter at det blir omtrent 2700 flere innbyggere neste år. Det gjør at det blir mer press på tjenestene i byen, blant anna på barnehagene.

Barnehager

Målet er å fortsatt ha full barnehagedekning i kommunen. Likevel skriver rådmannen at det vil bli vanskelig å tilby alle som vil plass, og baserer seg på at mange av de nye plassene må komme i private prosjekter.

Det er satt av 194 millioner kroner i investeringer i barnehager i 2011. Deler av investeringene skal gå til å rehabilitere gamle barnehager som ellers vil bli stengt. Midlertidige barnehager på tomter som skal brukes til andre ting må også bli erstatta.

Skole

Det blir gjennomført en ytterligere reduksjon i lærertettheten, men rådmannen foreslår å skjerme 1. - 4. trinn. Selv om skal bli mer fokus på såkalte grunneleggende ferdigheter, blir det heller ikke flere lærere for denne gruppa elever.

Det blir mer penger til drift av skole i Trondheim i planen for 2011-2014, og grunnen er at det har blitt en skoletime mer i uka på 1. - 7. trinn og gratis leksehjelp for 1. - 4. klasse fra omg med i høst.

Eldre

Det har blitt flere eldre enn venta de siste årene, og nå har rådmannen justert opp prognosene i økonomiplanen for 2011-2014. Her legger han også opp til flere heldøgns omsorgsplasser enn det som kom i planen i fjor, for å opprettholde dekningsgraden. Men det er usikkert om utbyggingsplanene som er foreslått vil være nok.

Flyktninger

Rådmannen vil at kommunen tar i mot 210 flyktninger og inntil 15 enslige mindreårige flyktninger. Det er 15 færre enslige mindreårige enn det Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ba om, og rådmannen peker på at det er vanskelig å skaffe gode boliger og omsorgstiltak.

Video fra Trøndelag

Kystkommunen blir fordelt på Hemne/Halsa, Hitra og Orkdal.
Arne Sevaldsen fant Norges største gullklump under gullgraving i elva Gisna.

< (MUSIKK:Tittel: Find MeKomp.: Pete KelleherUtøver: Sigma + BirdyUtgitt: 2016Platem.: 3 Beat Productions 05037128223252Tid brukt: 0'21Arkinvnr.: NONRE653347HD0005Tittel: A summer romanceKomp.: Kåre GrøttumUtøver: Sigmund Groven + Tommy Reilly + Armon String QuartetAlbum: Music for two harmonicas (1976)Platem.: Polydor 2922 008Tid brukt: 0'15Arkivnr.: NONRO060783LP0104)