Avgiftssjokk for huseierne

Kloakkavgiften øker 25 ganger mer enn prisstigningen.

Avløpsvann på vei inn til Høvringen renseanlegg i Trondheim

Husholdningene og næringslivet må betale mer for å levere avløpsvann til Høvringen renseanlegg i Trondheim.

Foto: Ellinor Hansen / NRK

Peter Batta leder Huseiernes Landsforbund.

Peter Batta i Huseiernes Landsforbund mener Trondheim kommune har tatt for lite for vann og avløp tidligere.

Foto: Huseiernes Landsforbund / NRK
Trondheim Bydrift renser avløp.

Trondheim Bydrift renser avløp.

Foto: NRK/Tine Nilsen.
Springvann.

Rådmannen vil gi innbyggerne et avgiftssjokk for vann og avløp.

Foto: ScanStockPhoto

Rådmannen vil hente inn en tusenlapp ekstra i året i avgifter fra familier som bor i egen bolig.

43 prosent mer for avløp

I sitt budsjettforslag for 2011 foreslår Rådmannen et avgiftssjokk for vann og avløp.

Vannavgiften økes med 26 prosent mens avgiften for kloakk økes med 43 prosent, eller 25 ganger konsumprisstigningen (som er på 1,7 prosent for siste 12 månedene).

Vann, avløp, renovasjon og feieavgift er blant de såkalte selvkostavgiftene. Det vi si at kommunen ikke skal gå med overskudd eller subsidiere den reelle kostnaden.

EU-direktiv

Grunnen til det kraftige prishoppet på vann oppgis å være EUs vanndirektiv og et krav om at Trondheim må etablere en reservevannskilde i tillegg til Jonsvannet.

En annen grunn er at kommunen før 2004 har krevd inn for mye i kommunale avgifter.

– De siste årene har viderfor tilbakeført til innbyggerne det vi tok inn for mye. Nå er de pengene brukt opp, og vi må opp på et normalt nivå igjen, sier rådmann |Elin Rognes Solbu til NRK.

De nærmeste årene må avgiftene øke med 73% for å få samsvar mellom utgifter og inntekter.

Amatørmessig

– Dette er litt amatørmessig, sier direktør Peter Batta i Huseiernes Landsforbund til NRK.no.

– Trondheim burde for lengst ha justert dette til selvkost tidligere. Det våre medlemmer reagerer på er den kraftige økningen.

Selv etter det kraftige avgiftshoppet mener Peter Batta at Trondheim kommer godt ut i forhold til andre storbyer.

–- Storbyene har vanligvis stordriftsfordeler, og bør ikke ligge høyere enn 6.000 kroner for vann, avløp, renovasjon og feiing, mener Batta.

– 5.000 kroner for en familie er fremdeles lite i forhold til de øvrige storkommunene, sier Peter Batta.

Rådmann Elin Rognes Solbu understreker overfor NRK at de kommunale avgiftene i Trondheim fortsatt vil ligge om lag 1.000 kroner under gjennomsnittet for store kommuner, selv etter avgiftsøkningen.

Kommunale gebyrer og avgifter i Trondheim og ni andre storkommuner.

Kommunale gebyrer og avgifter i Trondheim ligger lavt i forhold til ni andre storkommuner.

Foto: Illustrasjon: Rådmannen i Trondheim / NRK

Les hele budsjettforslaget for Trondheim 2011.

Skriv din mening om avgiftspolitikken til Trondheim kommune i kommentarfeltet.