Hopp til innhold

Eldre fikk farlige medisinkombinasjoner

Pasienter på sykehjem kan få opptil 30 medisiner hver dag. Flere sto på kombinasjoner som kan være dødelige.

Medikamenter sykehjem

Sykehjemspasienter får stadig flere medisiner. Dette gir økt risiko for uheldige interaksjoner som i verste fall kan være dødelig.

Foto: Randi Lillealtern / NRK

I gjennomsnitt tar beboere på norske sykehjem 10 ulike medisiner hver dag. Rundt halvparten av sykehjemsbeboerne fikk uheldige eller potensielt farlige kombinasjoner av medisiner.

15 pasienter sto på en kombinasjon av medisiner som frarådes.

Kan være dødelig

– Vi fant kombinasjoner som i verste fall kan gi alvorlige bivirkninger som hjerneblødning, og som i ytterste konsekvens kan være dødelig, sier lege Olav Spigset som var med på å utvikle studien som i dag er offentliggjort.

Studien er gjengitt i Tidsskrift for Den norske legeforening, og Spigset er en av forfatterne. Målet har vært å kartlegger hvor mye og hvilke medisiner pasienter ved sykehjemmene i Trondheim kommune faktisk bruker.

Spigset ser alvorlig på mye av medisinbruken, og sier antall legemidler i bruk er høyere enn i tidligere norske kartleggingsstudier.

– Vi gjorde også flere funn av problematiske interaksjoner enn vi hadde forventet oss, understreker Spigset.

Hør radiosaken her:

Risikoen øker

Olav Spigset

Lege Olav Spigset.

Foto: Randi Lillealtern / NRK

Spigset og kollegene har gått gjennom medikamentlistene til drøyt 1200 sykehjemspasienter i Trondheim – det er så godt som alle. Enkelte pasienter kan få så mye som 30 ulike medisiner.

Når man tar så mange ulike medikamenter, øker sjansen for at noen av dem egentlig ikke bør kombineres.

– Det er klart at når man øker antallet legemidler, så øker også risikoen for ugunstige kombinasjoner, vedgår Spigset.

Han mener likevel den økte medisinbruken kan forklares.

– Vi blir eldre enn før og drar på oss flere sykdommer som følge av det. Det er også flere sykdommer som kan behandles med medisiner enn før. På toppen av det er det vanlig å ta flere medikamenter for samme tilstand, noe som alt i alt fører til at medisinbruken øker, forklarer legen.

Må følges opp

Spigset er helt klar på at rutiner må på plass.

– Hver gang en lege foreskriver et nytt medikament må det sjekkes opp om dette innebærer mulig interaksjoner med noe som pasienten står på fra før, understreker han.

Spigset forteller at dette etter hvert vil bli enklere, etter hvert som mer blir gjort elektronisk. Samtidig poengterer han legens ansvar.

– Ingen kan gå rundt å huske på alle interaksjoner som finnes, men nettopp derfor er det ekstra viktig at legen dobbeltsjekker dette når det endres på noe, sier Spigset.

Må bli gjort riktig

Astrid Hageler

Kommunefarmasøyt i Trondheim, Astrid Hageler.

Foto: Randi Lillealtern / NRK

I 2009 ansatte Trondheim kommune, som første kommune i landet, en kommunefarmasøyt ved navn Astrid Hageler. Hun er ikke overrasket over funnene som nå er gjort.

– Jeg er ikke overrasket over at antallet legemidler er høyt, men det som er det viktigste er at pasientene bruker de riktige legemidlene og i riktig dose, sier Hageler.

For å få gitt riktig mengde medisin, er nøkkelen kontinuerlig oppfølging mener farmasøyten. Gjennom systematiske gjennomganger hvor både lege, sykepleier og hun som farmasøyt deltar på, oppnår de god oversikt.

Målet er at slike gjennomganger skal gjøre årlig.

– Vi ser nok at antall legemidler kan gå noe ned ved sånne gjennomganger, bekrefter Hageler.

Ikke bare legg til

Spigset håper undersøkelsen setter i gang noen prosesser, og får leger til å bli mer bevisst.

– Det er nok lettere å starte med et nytt medikament enn å fjerne et legemiddel en annen lege har startet med. Slik burde det ikke være, sier han.

Spigset tror en generell tro på legemidler kan gjøre det vanskelig å være kritisk også for den det gjelder. Han oppfordrer både pasient, pårørende og helsepersonell på sykehjemmene til å følge ekstra med når det legges nye medisiner.

– Alle forandringer trenger ikke skyldes sykdom men kan faktisk være bivirkninger, sier han.

Gjelder hele landet

Spigset er klar på at disse problemene ikke er spesielle for Trondheim.

– Jeg er helt sikker på at dette går igjen over hele landet, fordi tiltroen til medikamenter på generell basis er høy. Nå har vi pekt på problemet, alt vi kan håpe på nå er at dette blir tatt tak i, presiserer han.

Spigset mener legemiddelbruken generelt på sykehjem er i overkant høy.

– Selv om den økte medisinbruken kan forklares, tror jeg det er godt mulig å redusere bruken en god del, sier han.

Studien som nå er gjennomført har gitt nyttig lærdom på området.

– Det er klart at ved å unngå å bruke altfor mange legemidler vil risikoen for uheldige medisinkombinasjoner også automatisk reduseres – det er vi alle tjent med, avslutter Spigset.

Sykehjemspasient

Dagens sykehjemspasienter tar stadig flere medisiner.

Foto: Randi Lillealtern / NRK