Ekstraordinære tiltak i laksefisket

Kraftig svikt i innsiget av laks gjør at det iverksettes strakstiltak i fisket etter laks, sjøørret og sjørøye i to regioner i Midt-Norge fra torsdag.

Laksefisker

All hunnfisk må settes ut fra torsdag i vassdrag i Nordmøre, Sør-Trøndelag og i elver i Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag.

Foto: Frank Almås/NRK

Gaula

– Kraftig svikt i innsiget av laks gir grunn til bekymring, mener Miljødirektoratet. Dette bildet er fra elva Gaula i sommer.

Foto: Stein Roar Leite/NRK

Miljødirektoratet vedtok tirsdag å innføre ekstraordinære begrensninger i laksefisket.

Nye tiltak innføres

Tiltakene omfatter vassdrag i Nordmøre, hele Sør-Trøndelag fylke og i Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag.

  • All hunnfisk skal settes ut fra torsdag 26. juni.
  • Sesongen forkortes med 14 dager.
  • Sjølaksefiskets oppstart 1. juli er utsatt til 15. juli.

I Gaula og Orkla har elveeierne allerede selv vedtatt pålegg om gjenutsetting av hunnfisk i sommer på bakgrunn av den svake sesongen hittil.

Laks tatt i Gaula 2014

Laks tatt i Gaula i sommer. Nå forkortes sesongen i en rekke elver i Nordmøre og Trøndelag.

Foto: Stein Roar Leite/NRK

Bekymret

– Det er tegn på kraftig svikt i innsiget av laks til Trondheimsfjorden og på Nordmøre. Dette er gjennomgående for de fleste elver, og gir grunn til bekymring om det blir nok gytefisk i elvene, sier Raoul Bierach, seksjonssjef i Miljødirektoratet.

Han sier de er nødt til å sikre en bærekraftig forvaltning av laksebestanden.

Laksefisket i de fleste trønderske elvene har så langt vært elendig. Det kan bli aktuelt å stenge fisket både i Orkla, Stjørdalselva og Gaula fra 1.juli.

Norsk institutt for naturforskning, NINA, har på oppdrag fra Miljødirektoratet evaluert innsiget av laks i de to regionene i sommer.

Dårlig laksefiske

Rapporten fra NINA viser at fangstene i vassdragene har vært vesentlig lavere enn i alle årene fra 2009-2012. I de fleste store lakseelvene har fangstene vært lavere eller på nivå med de svake fangstene i 2013.

– Det er alt for tidlig å konkludere noe om innsiget for 2014 totalt, men så langt ser det ikke lovende ut. Vi opplevde svikt i fjor, og får vi flere år på rad med lite gytefisk i elvene kan det gå kraftig utover bestandene og muligheten for fiske i elvene i mange år framover. I en slik situasjon er det spesielt viktig at vi responderer raskt, sier Bierach, seksjonssjef i Miljødirektoratet.

Elvene ved Trondheimsfjorden har tidligere fiskestart enn mange andre regioner. Andre lakseelver i Norge skal evalueres fra midten av juli.

Laksefisker

En ny rapport fra NINA viser at det er kraftig svikt i innsiget av laks i mange vassdrag i Midt-Norge i sommer.

Foto: Frank Almås/NRK