Dyrker stadig mer ny jord

Landbruket i Nord-Trøndelag preges av optimisme, og der landbruksarealene forsvinner i resten av landet, øker de i dette fylket.

Åker i Henning

Landbruksarealet øker i Nord-Trøndelag. Dette bildet er tatt i Henning i Steinkjer.

Foto: Jørn Haudemann Andersen/NRK

Kirsten Ingjerd Værdal

Kirsten Ingjerd Værdal er landbruksdirektør i Nord-Trøndelag.

Foto: Jørn Haudemann Andersen/NRK

Torsdag ble ei stor undersøkelse om landbruket i Nord-Trøndelag presentert. Også landbruksdirektør Kirsten Ingjerd Værdal ble overrasket over det hun fikk se.

Mange driver selv

– Over 95 prosent driver arealene sine selv, og bare 2,5 prosent drives av entreprenører. Jeg er gledelig overrasket over at 95 prosent av bøndene i fylket vil øke landbruksarealet sitt. Så her er det et stort potensial for nydyrking i fylket, sier Værdal.

I landet ellers er det blitt færre kornåkre de siste ti-femten årene, og dyrkamarka forsvinner flere steder. Men i Nord-Trøndelag går det motsatt vei. Her har landbruksarealet vokst med tre prosent de siste årene.

– Vi har fått gode faglige innspill gjennom denne undersøkelsen, og det viser at også vi i Nord-Trøndelag har mer å gå på. Du kan for eksempel dyrke grovfor ett år, og ha vanlig kornproduksjon et annet år. Vi kan også utnytte husdyrgjødselen bedre, mener landbruksdirektøren.

Doblet arealet

Jon Per Moen

Jon Per Moen i Henning har doblet arealet på gården sin.

Foto: Jørn Haudemann Andersen/NRK

Jon Per Moen fra Henning i Steinkjer driver med oppdrett av høner, men har også store kornåkre rundt gården sin. Siden han tok over gården, er arealet blitt dobbelt så stort.

– Det er ikke noe som er så tilfredsstillende som å ta i bruk nytt land. Når naboen driver nydyrking, tenker du på å gjøre det selv også. I tillegg er metodene for nydyrking blitt bedre. Nå freser vi opp skogslandskapet, og gjør det om til dyrket jord, forteller Moen.

Lederen for Norges Bondelag i Nord-Trøndelag, Asbjørn Helland, liker utviklingen for landbruket i fylket.

– Jeg ser at folk er villige til å satse videre i yrket. Men vi er selvsagt også opptatt av rammebetingelsene for framtida, understreker Helland overfor NRK.