Dødelig laksesykdom påvist hos avlsselskap

Storleverandøren av lakserogn til oppdrettsindustrien, AquaGen, har fått påvist utbrudd av den dødelige laksesykdommen Infeksiøs lakseanemi, ILA.

Lakseegg

ILA, infeksiøs lakseanemi, er påvist på gyteklar produksjonsfisk hos oppdretts-avlsselskapet Aqua Gen.

Det er første gang i selskapets 45 år lange historie. Utbruddet ble først påvist i sjøanlegget Merraberget i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Her stod det 14 500 stamfisk. Rundt 3000 fisk var overført fra Merraberget til et landbasert anlegg på Rimstad i Tingvoll. Også her ble det påvist smitte på den gyteklare fisken.

Det var Intrafish som først omtalte saken.

Aqua gen Tingvoll

Det er ved AquaGens anlegg i Tingvollfjorden den farlige fiskesykdommen ILA nå påvist.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Vi har vært heldige som har unngått det så langt, men det er ingen som har garantier for ikke å bli rammet av den sykdommen der, sier administrerende direktør i AquaGen, Nina Santi, til NRK. Hun legger til at de ble overrasket over funnene.

Tiltak ble igangsatt umiddelbart, og fisken på Rimstad ble avlivet. Destruksjonen var utført og ferdig 17. juli.

Store konsekvenser på Nordmøre

For oppdrettsnæringen i Tingvollfjorden vil utbruddet få store konsekvenser for alle som har sitt virke her.

Nina Santi

Nina Santi, administrerende direktør i AquaGen i Trondheim.

Foto: Aqua Gen / NRK

Det er foreløpig ikke helt klart hva som skjer framover, men trolig blir det en koordinert brakklegging av anlegg i Tingvollfjorden i to måneder våren 2018, og deretter to år med overvåking, ifølge Santi.

I første omgang vil brakkleggingen omfatte tre anlegg som AquaGen selv eier. Lerøy Midt har tre oppdrettsanlegg i området. Disse blir pålagt en intensiv overvåking i første omgang.

Arbeidet vil skje i samarbeid med fiskehelsetjenesten, Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

– Vi har ingen teori om hvor smitten kommer fra, sier Santi, og legger til at det blir opp til Veterinærinstituttet å prøve og finne smittekilden.

Flere anlegg berørt

Lakserogn

Lakserogn fra AquaGen er basisen for lakseproduksjonen i mange anlegg langs hele kysten.

AquaGen har også anlegg for produksjon av lakserogn i Hemne i Sør-Trøndelag og i Steigen i Nordland.

– Det blir mer overvåking av anlegget i Hemne, men ikke i Steigen, sier AquaGen-direktøren. Hun tror produksjonen og virksomheten ved begge anleggene vil gå som planlagt. Firmaet som omsetter for rundt 600 millioner kroner årlig regner med å kunne holde leveransene av rogn til oppdrettsindustrien bortimot som normalt, men noen kunder har fått beskjed om endringer.

I tillegg til lakserogn leverer AquaGen også noe yngel og slaktefisk.

Lakseyngel

AquaGen regner med å kunne holde de aller fleste kontraktene de har med oppdrettsnæringen om leveranser av rogn og yngel til tross for ILA-utbruddet.

Foto: Aqua Gen