NRK Meny
Normal

Dagros må på flere hørselstester

Rapporten om hvordan storfe reagerer på kampfly på Ørlandet er klar. Likevel er det fortsatt uklart om det høye støynivået skader kyrne på lengre sikt.

Dagros

Husdyrene rundt Ørland hovedflystasjon har blitt utsatt for kraftig flystøy for å sjekke om de tåler påkjenningen. De vet fortsatt ikke de langsiktige virkningene.

Foto: Gorm Kallestad/Scanpix/NRK

Undersøkelser gjort i fjor og i sommer viser at husdyr som gikk utendørs tydelig reagerte på overflyvning og lydnivå fra jagerfly.

Forsvarsbygg sier at dyrenes reaksjoner vil avgjøre om det er forsvarlig med husdyrhold ved flystasjonen, men først vil de ha flere undersøkelser.

Fare for at bøndene må slutte

Lars Morten Rosmo

Leder i Sør-Trøndelag bondelag, Lars Morten Rosmo, frykter at Forsvarsbygg bare skyver tiltakene på Ørland foran seg.

Foto: Julie Haugen Egge / NRK

Det ble flydd etter ulike mønstre for å få variasjon i lydnivåer, støybilde og flygemønster under observasjonene. Det var tydelige reaksjoner hos dyra ved høyeste målte lydnivå og ved lav overflyging hvor også jagerfly er innenfor synsrekkevidde. Det ble også registrert reaksjoner ved normal flyvning.

Leder i Sør-Trøndelag bondelag, Lars Morten Rosmo, frykter at Forsvarsbygg bare skyver tiltakene foran seg.

– Vi er jo positiv til at dette skal utredes mer, for kunnskapen om husdyr og støy er altfor liten. For å trekke endelige konklusjoner, så trenger man mer kunnskap, sier Rosmo til NRK.

Rosmo tror det kan være fare for at de som bor i nærheten av flystasjonen må slutte med kyr på beite hvis støyen påvirker dyrene på lang sikt.

– Det kan være at de må det, men ikke ut ifra den kunnskapen vi har i dag. Vi vet at dyrene blir litt skremt idet flyene letter, men vi vet ikke de langsiktige virkningene i forhold til stress og produksjonsegenskapene. Derfor må vi trekke en konklusjon angående det på et senere tidspunkt, sier han.

Olaf Dobloug

Direktør i Forsvarsbygg kampflybase, Olaf Dobloug, mener de må vente på de nye jagerflyene før de kan gjøre nye undersøkelser.

Foto: Peter Breivik / NRK
Må vente på F-35 flyene

Direktør i Forsvarsbygg kampflybase, Olaf Dobloug, mener de har hatt en veldig positiv dialog med de myndighetene som er involvert i beslutningen, blant annet Mattilsynet og regional og lokal landbruksforvaltning.

– Vi har blitt enig om at vi har kommet et stykke på vei med de undersøkelsene vi gjorde i fjor og i år, men at vi nå må vente på de nye flyene for å få riktige verdier i forhold til dyreholdet, sier Dobloug.

I sommer ble det flydd med tilnærmet framtidig flyvemønster og høyde for å simulere støy og visuell effekt fra de nye flyene, som kommer til Ørland om tre år. Det ga ikke tilstrekkelig svar.

– For å få like høyt støynivå så måtte vi fly vesentlig lavere, og det gjør at inntrykket for dyra blir et annet enn slik det vil bli i virkeligheten. Derfor må vi gjøre nye forsøk når F-35 flyene kommer, sier han.

Blir ikke beroliget

ku

Undersøkelsene viser at Dagros ikke merker mye til flystøyen inne i fjøset.

Foto: Benno Grieshaber / Afp

Et av de få klare konklusjonene fra undersøkelsen gjort av Inger-Lise Andersen på Landbrukshøyskolen er at den høyeste støyen ikke ga noen merkbar reaksjon hos dyrene inne i fjøset.

– Så det vil ikke være grunn til støytiltak på disse byggene, sier Dobloug.

– Blir du beroliget av det, Rosmo?

– Nei, egentlig ikke. Undersøkelsene som ble gjort inne er forholdsvis kortvarig og vi mangler enormt med kunnskap. Vi vet ikke hvordan dyrene reagerer på lang sikt inne i fjøset, sier Rosmo.

er enig i at de må vente til de nye flyene kommer, før de kan gjøre flere undersøkelser.

– Vi må derimot passe på at det blir lagt til rette for bøndene, slik at de kan ha husdyr. Og der vi ser at det blir utfordringer, må Forsvarsbygg ta ansvar. De må ikke skyve ansvaret over på bøndene, sier han.