Hopp til innhold

Brødremenigheten

Broderskapet ble først dannet i Tsjekkoslovakia som De bøhmiske brødre. I 1722 ble de gitt eiendom i Sachsen og bygde en by som de kalte Herrnhut (Herrens beskyttelse), og da ble menigheten også kalt Herrnhuterne. Vekkelsen kom fra Danmark til Norge i 1730-årene.

Brødremenighetens hus
Foto: Trondheim byarkiv

Hør historien om Brødremenigheten: