Bli med og kjør «snarveien» på Fosen

I dag åpnet den nye veien over Kråkmo fra Keiserås til Olsøy på Fosen.

FORTFILM NY VEISTREKNING KRÅKMO MOT FOSEN

SE VIDEO: Bli med å kjør den nye veistrekningen.

– Innbyggerne har vært så tålmodige. De har kjørt i søle i nesten to år og aldri har vi fått noen sure miner. Nå gleder vi oss til å kjøre den nye veien sammen med dem, sier daglig leder i Fosenveiene, Knut Sundet til NRK.

Bygger ut ytterligere

Arbeidet med strekningen fra Keiserås til kommunegrensa ved Rissa og Leksvik startet i 2013. Veien er 13,6 kilometer lang og står nå ferdig.

– Det blir mye enklere for innbyggerne å komme seg rundt, og ikke minst reise til jobb og slike ting, sier Sundet.

Del to av utbygginga er å legge ny vei fra kommunegrensa mellom Rissa og Leksvik og til Olsøykrysset. Denne traseen skal bli 3,2 kilometer lang.

Arbeidet startet høsten 2014 og er forventet å bli ferdig til sommeren 2016. Først da vil krysset bli koblet sammen med veien som står ferdig i dag, og kan kalles fylkesvei 715.

– Veien vil være nesten ti kilometer kortere når alle prosjektene blir ferdig, sier han.

– Fosens autostrada

Strekningen Keiserås-Olsøy er også en del av et større veiprosjekt gjennom Fosenvegene. For etter hvert vil fylkesvei 715 gå helt fra Olsøykrysset og til Årnes i Åfjord.

Dette skal bli den nye hovedvegen mellom Trondheim og de ytre og nordre delene av Fosen. Les mer om tiltakene på denne strekninga her.

– Når alt dette er ferdig vil jeg si at det i Fosen sin målestokk kan kalles en autostrada, sier Sundet.