Normal

Se den nye E6 gjennom Forbordsfjellet

Statens vegvesen presenterer nå planene for en 19,6 kilometer lang utbygging av ny E6 mellom Kvithamar i Stjørdal og Åsen i Levanger. Nyvegen vil koste nærmere sju milliarder kroner.

En illustrasjonsvideo av anbefalt veglinje for ny E6 mellom Kvithammar i Stjørdal og Åsen i Levanger. Dagens strekning er 22,6 km. Anbefalt veglinje blir 19,6 km. Statens vegvesens forslag til kommunedelplan er oversendt Levanger og Stjørdal kommune.

Slik mener Statens vegvesen den nye E6-traseen i Nord-Trøndelag vil bli.

Kart ny E6

Dette er den nye E6-traseen slik Statens vegvesen ønsker den. Planstrekningen starter på Kvithamar i Stjørdal kommune og går til Vassmarka nord for Åsen i Levanger kommune.

Foto: Statens vegvesen

Denne uka ble planene med blant annet tunnel gjennom Forbordsfjellet presentert under et folkemøte i Åsen. Dagens E6 på denne strekningen er 22,6 kilometer lang, men blir altså tre kilometer kortere i framtida.

I tillegg reduseres kjøretida med fem minutter på strekningen hvor det skal bli ei fartsgrense på 90 km/t, ifølge Statens vegvesen.

I løpet av året skal det lages en kommunedelplan for nyvegen. Men Statens vegvesen vet ennå ikke når prosjektet kan starte.

Ulykkesutsatt

– Nei, det er uvisst, og i første omgang jobber vi nå med å få vedtatt planene i kommunene, sier prosjektleder Bernt Arne Helberg i Statens vegvesen til NRK.

I dag er det spesielt strekningen ved Langstein som fører til mange problemer. Her går E6 og jernbanen side om side, og er svært utsatt for ulykker. Nå blir E6 i Langstein omgjort til en lokalveg.

– E6 og Nordlandsbanen ligger ved Langstein og Vuddudalen i en rasutsatt strekning langs fjord og elv. Her mangler det omkjøringsveger og det er potensial for større ulykker. Derfor velger vi heller å legge E6 i tunnel gjennom Forbordsfjellet, fortsetter Helberg.

Utenom Åsen sentrum

Vegvesenets planer innebærer en møtefri E6 med to til tre felt og et eget lokalvegnett. E6 skal gå utenom Åsen sentrum og det skal etableres to til tre toplanskryss. Mindre sårbarhet, bedre trafikksikkerhet, bedre kapasitet og kortere reisetid er målene for nytt veganlegg, heter det i planene fra Statens vegvesen.

– Så langt har vi bare fått positive tilbakemeldinger på de planene vi har lagt fram, og vi har full støtte i Stjørdal kommune, sier Helberg.

Statens vegvesen legger opp til at bilistene må betale bompenger på den nye E6-strekningen, men dette arbeidet er ennå ikke startet opp. Etter planen skal også jernbanen i dette området elektrifiseres.