Statens strålevern frykter unødvendig stråling

Statens strålevern mener mammografitilbudet Sykehuset Namsos gir til enkelte helselag er et brudd på regelverket. Nå varsler de tilsyn sammen med Fylkeslegen.

mammografi

Mammografi tilbys til alle kvinner i Norge mellom 50 og 69 år (arkivbilde).

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Alle kvinner i Norge får tilbud om mammografiscreening etter fylte 50 og frem til de er 69 år. Hensikten med screening er å oppdage brystkreft så tidlig som mulig. Sykehuset Namsos gir derimot et eget mammografitilbud til enkelte helselag.

To helselag fra sør i Nordland setter opp bussturer til kvinner for mammografiundersøkelser i Namsos. Her kommer de som er over 70 år, og de som er tilbudt mammografi i Bodø, men som synes det er for langt å reise dit.

Reiser til Namsos fra Nordland

Dette bekymrer Statens strålevern.

Hanne Kofstadmoen

Hanne Kofstadmoen i Statens strålevern er bekymret over at Sykehuset Namsos tilbyr mammografi til kvinner uten for mammografiprogrammet.

Foto: Statens Strålevern

– Kvinner som er utenfor mammografiprogrammet, skal ha en god grunn til å gjennomføre undersøkelsen. Man skal ikke utsette pasienter, og i dette tilfellet symptomfrie kvinner, for unødvendig stråledoser, sier Hanne Kofstadmoen i Statens strålevern.

Strålevernet har nå varslet et felles tilsyn sammen med Fylkeslegen i Nord-Trøndelag.

Lederen ved røntgenavdelingen ved Sykehuset Namsos, Bo Frederiksen, sier at tilbudet er ment som service og en godhet overfor pasientene.

– Vi har gitt de et tilbud fordi de har ønsket det, fordi det er veldig langt til Bodø fra de sørlige delene i Nordland, sier Frederiksen.

Strålevernet mener sykehuset på denne måten belaster det offentlige med en utgift som ikke er basert på et reelt behov for undersøkelse, og er bekymret for at man driver utenfor det nasjonale programmet.

Kofstadmoen legger til at det ikke er opp til Strålevernet å se på geografien.

– Det er det kreftregistret som er ansvarlig for, sier hun.

– Lav terskel for å få utført mammografi generelt

Dersom Strålevernet krever det, forteller Frederiksen at de vil avslutte tilbudet.

Bo Frederiksen

Bo Frederiksen forteller at mammografitilbudet er ment som service og godhet overfor pasientene.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Hvis de mener vi skal avslutte, så gjør vi det. Men for strålebelastningens del så er det ingen forskjell om man tar bilder som del av nasjonal screening eller gjennom helselag, sier han.

– Men enkelte som kommer til Namsos ville vel aldri ha fått tilbudet gjennom nasjonal screening?

– Det er en lav terskel for å få utført mammografi generelt. Hvis de det gjelder hadde ønsket det, kunne de gått til en privat praktiserende lege og fått utført screeningen uansett, sier Frederiksen.

Kofstadmoen forteller at de ønsker å danne seg et helhetlig bilde av praksisen, gjennom et koordinert tilsyn med Fylkesmannen.