Normal

Ny mammografi-metode kan gi færre dødsfall

En ny, stor studie kan endre måten vi forebygger brystkreft på i Norge. Med 3D-bilder tror legene de vil finne flere kreftsvulster på et tidlig stadium.

Tomosyntese Hildegunn Aase

3D-MAMMOGRAFI: Tomosyntese gir tredimensjonal fremstilling av brystet. Det gir flere detaljer i bildene enn vanlig mammografi. – Vi håper på at vi vil oppdage flere brystkrefttilfeller på et tidlig stadium, sier overlege Hildegunn Aase.

Foto: John Nøstdal / NRK

– Vi kjører film gjennom brystet, og ser godt etter om vi ser noe galt. Og plutselig, her, dukker det opp en kul som vi ikke så så godt på det første mammografibildet, sier Hildegunn Aase, seksjonsoverlege ved Haukeland universitetssjukehus.

NRK er med på 3D-mammografi på brystdiagnostisk senter ved sykehuset, og legene oppdager en svulst i brystet til en kvinne, som nå må undersøkes nærmere.

Metoden svulsten ble funnet med, kalles tomosyntese. Mens en med vanlig mammografi kun får et tverrsnitt av brystet, gir tomosyntesen et tredimensjonalt bilde.

Den nye metoden kan berge liv, mener overlegen.

– Vi håper på at vi vil oppdage flere brystkrefttilfeller på et tidlig stadium, slik at dødeligheten av brystkreft går ytterligere ned, sier Aase.

Undersøkelse tomosyntese Haukeland

UNDERSØKELSE: Tomosyntese tar noe lengre tid en vanlig mammografi. Brystet må derfor være komprimert i noe lengre tid enn ved vanlig mammografi.

Foto: John Nøstdal / NRK

43.000 kvinner kan delta

Hun og kollegaene er nå i gang med en stor studie for å finne ut om man finner flere svulster med 3D-teknikken enn den tradisjonelle mammografien.

Studien starter opp i disse dager, og skal pågå i to år. Alle kvinner i bergensområdet mellom 50 og 69 år som innkalles til brystscreening, det vil si rundt 43.000 kvinner, blir bedt om å delta.

En mindre studie har allerede vist lovende resultater i Oslo, ifølge Kreftregisteret, som i samarbeid med Haukeland og de mange tusen bergenskvinnene nå ønsker å få bekreftet om tomosyntese skal bli den nye standarden for brystscreening i Norge.

– Jeg synes det er veldig bra at de gjør dette. Det er veldig viktig. Det har vært mye kreft i min familie, så jeg er glad jeg får være med på dette, sier Marit Milde, en av de første til å delta i studien.

Marit Milde

MED I STUDIEN: – Jeg har mange venninner som har brystkreft, sier Marit Milde, en av de første til å delta i brystkreftstudien.

Foto: John Nøstdal / NRK

Fant flere kreftsvulster

Tomosyntese er tatt i bruk ved noen screening- og brystsentre i Europa og Nord-Amerika, og også enkelte steder i Norge.

Da legene ved Oslo universitetssykehus gjorde den første undersøkelsen av metodens effektivitet, kom de til at tomosyntesen avdekket 33 prosent flere kreftsvulster enn mammografi.

Hvis den store studien på Haukeland universitetssjukehus viser lignende resultater, tyder mye på at tomosyntesen blir standard screeningmetode fremover.

Det vil i så fall berge liv, men det kan også være kostnadsbesparende. Med et sikrere resultat ved første screening, kan flere etterundersøkelser bli overflødige.

– Vi tror vi kommer til å innkalle færre av dem som ikke trenger etterundersøkelse, sier overlege Aase.

Tomosyntese brystkreft

NY METODE: Tradisjonell mammografi tar to bilder med ulik projeksjon av hvert bryst, mens tomosyntese gir en tredimensjonal fremstilling av brystet ved at røntgenrøret beveger seg i en bue på 15° over brystet mens det tas flere bilder.

Foto: John Nøstdal / NRK