Begrunnet ikke hvorfor det var lurt med ny E6 – nå er byggevedtaket opphevet

Bystyret i Trondheim godkjente bygging av ny firefelts motorvei, mot kommunedirektørens innstilling. Nå er vedtaket kjent ugyldig av Statsforvalteren.

E6 øst, ved Reppekrysset

NY VEI: Denne veien ved Reppekrysset skal byttes ut med en ny firefelts motorvei – om bystyret i Trondheim får byggeplanene på plass.

Foto: Geir Wennberg / NRK

Byggingen av ny E6 i Trondheims-regionen har lenge vært omdiskutert.

Planen er en firefelts motorvei med fartsgrense opp mot 100 km/t mellom Ranheim og Værnes.

Motstanderne av veien mener en slik vei vil oppmuntre til økt biltrafikk, og dermed stride med andre samfunnsmessige hensyn, som klima, folkehelse og nullvekstmål.

Dette påpekte også kommunedirektøren i Trondheim i sin innstilling til byggeplanene for delstrekningen Reppekrysset-Væretunnelen, og anbefalte at de ikke skulle vedtas.

Bystyret valgte imidlertid å trosse kommunedirektøren, og godkjente planene i fjor høst.

Men nå har Statsforvalteren i Trøndelag opphevet vedtaket, på grunn av saksbehandlingsfeil.

Må behandles på ny

Årsaken er at vedtaket mangler begrunnelser for hvorfor bystyret trosset administrasjonens negative innstilling til planen, sier leder for juridisk seksjon hos Statsforvalteren, Kjetil Ollestad.

– Altså hvordan de har avveid ønsket om å ha en vei med høyere hastighet opp mot andre samfunnsmessige hensyn.

Kjetil Ollestad

OPPHEVET VEDTAK: Kjetil Ollestad, leder for juridisk seksjon hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Foto: Privat

I vedtaket heter det at «den manglende begrunnelsen gjør at det ikke er mulig for Statsforvalteren å vurdere om kommunens skjønnsanvendelse er lovlig. Statsforvalteren opphever derfor vedtaket som ugyldig».

Det betyr at planen for motorveistrekningen må legges fram for ny sluttbehandling i bystyret.

– Forkastelig

Statsforvalterens vedtak skjer på grunnlag av en klage fra Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon.

Leder i Naturvernforbundet, Magne Vågsland, sier dette er svært gledelig.

– Vi har ment lenge at en ny firefeltsvei er helt forkastelig. Det vil føre til trafikkvekst og gå på bekostning av det en kunne ha satset på jernbane og kollektivtrafikk, sier han.

– Her må kommunen se på hva som er fornuftig med tanke på klima, økonomi og samfunnsutvikling, og det skulle ha vært utarbeidet en nødvendig redegjørelse rundt de tingene. Vi ser fram til at dette blir gjort formelt.

Magne Vågsland, Naturvernforbundet i Trøndelag

FORNØYD: Leder i Naturvernforbundet, Magne Vågsland, mener det er svært gledelig at Statsforvalteren har opphevet byggevedtaket.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Forstår feil

Byplansjef i Trondheim kommune, Ragna Fagerli, sier de forstår hva de har gjort feil.

– Da bystyret behandlet saken, ble det ikke begrunnet hvorfor de endret innstilling fra avslag til vedtak av planen. Vi burde ha hatt en liste i vedtaket over hvilke positive effekter de har veid tyngre enn de negative konsekvensene av byggingen, sier hun.

– Hvor lang tid vil dette ta?

– Vi tror vi kan rekke bystyret i juni, svarer Fagerli.

Kan føre til forsinkelser

Det er Nye Veier som bygger den nye E6-en mellom Ranheim og Værnes, som etter planen skal stå ferdig i 2025.

Motorveien skal etter planen gå gjennom kommunene Trondheim, Malvik og Stjørdal. I sistnevnte kommuner er byggingen allerede i gang.

Utbyggingsdirektør i Nye Veier, Johan Arnt Vatnan, sier Statsforvalterens avgjørelse kommer overraskende på dem.

– I verste fall kan dette bety en utsettelse av ferdigstillingen av prosjektet, sier Vatnan.

– Nå trenger vi litt tid til å se på hvilke feil det er snakk om i saksbehandlingen.